Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
12.12.2016, 12:18, Stáří: 2 r.

USA - FULBRIGHT - Letní instituty amerických studií

Autor: -sb-

Program Fulbright nabízí možnost přihlásit se k účasti na několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen.

Podrobnější informace najdete na následujících webových stránkách, které budou průběžně aktualizovány:

http://www.fulbright.cz/letni-instituty-americkych-studii 

http://exchanges.state.gov/susi 

Seznam institutů:

A.   American Politics and Political Thought

B.   Contemporary American Literature

C.   Journalism and Media

D.  Religious Pluralism in the United States

E.   U.S. Culture and Society

F.   U.S. Foreign Policy

Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskusí apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd. Bude zajištěno ubytování i stravování. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své další pedagogické i odborné práce.

Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru. Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou představu o tom, jak získané poznatky uplatní, a neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat. Absolventi některého z Fulbrightových programů se na tyto instituty hlásit nemohou.

Přihláška:

Vyplněnou přihlášku (včetně CV) zašlete e-mailem. Prosím, věnujte pozornost zejména zdůvodnění své žádosti (bod T. přihlášky).Zájemci mohou zaslat své přihlášky do 15. ledna 2017 na e-mail semancova@fulbright.cz.

Pokud potřebujete podrobnější informace, obraťte se na Fulbrightovu komisi telefonicky na čísle 222 718 452 nebo e-mailem (semancova@fulbright.cz).

Informace o institutech včetně formuláře přihlášky si můžete stáhnout ZDE.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew