Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
12.11.2015, 14:26, Stáří: 5 r.

Uprchlická krize: Univerzita zve k diskuzi s ministrem Jiřím Dienstbierem a filozofem Václavem Bělohradským

Autor: OK

Olomouc (12. listopadu 2015) Evropa čelí největší migrační vlně od konce 2. světové války. Je to pro ni šance, nebo hrozba? Je strach z uprchlíků oprávněný? Na tyto a řadu dalších dotazů odpoví během debaty Uprchlická krize ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a filozof Václav Bělohradský. Diskuze, k níž univerzita zve širokou veřejnost, se uskuteční ve středu 18. listopadu od 16 hodin v aule pedagogické fakulty. 

Univerzita Palackého se dlouhodobě věnuje tématu imigrace; setkání s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem se rozhodla přičlenit k sérii svých diskuzních akcí.

„Rádi bychom se informovali, jak je vnímána agenda ministerstva v celku vládních opatření a zda jsou tato opatření adekvátní a dostatečná pro následující období. Filozof Václav Bělohradský pak diskuzi jistě rozšíří svým náhledem, z univerzitních řad mu bude sekundovat Martin Škabraha," uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy.

Podle statistiky Ministerstva vnitra České republiky požádalo v minulém roce o azyl 1 156 osob. Udělen byl 82 lidem. Téměř 300 osob dostalo takzvanou doplňkovou ochranu, tedy možnost setrvat v ČR po dobu 1 roku až 3 let. V obou kategoriích dominovali lidé z Ukrajiny, následovali Syřané.

„Přestože pro letošní rok ještě konečná čísla k dispozici nejsou, je viditelný mírný nárůst počtu žádostí o azyl. Většina žadatelů je však opět z Ukrajiny, následují Kubánci, Syřané a Vietnamci,“ řekla Šárka Bednářová z Úřadu vlády České republiky.

Uprchlíka definuje Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 „jako člověka, který má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení“.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Bednářová

Úřad vlády České republiky | odbor koncepce legislativy a rozvoje státu
E: Bednarova.sarka@email.cz | T: 606 089 101

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková | tisková mluvčí

Univerzita Palackého v Olomouci | oddělení komunikace              
E: gabriela.sykorova@upol.cz | T: 585 631 020 | M: 733 690 461Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew