Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
30.03.2016, 10:06, Stáří: 4 r.

Univerzita Palackého přivítá téměř stovku historiků

Autor: OK

Olomouc (30. března 2016) Středověká střední Evropa a především fenomény, které tehdejší společnost upevňovaly, nebo naopak rozbíjely. To bude hlavní téma setkání, kterého se v Olomouci účastní téměř stovka historiků patnácti zemí. Během tří dnů budou na Univerzitě Palackého přednášet i světově uznávaní historici János M. Bak či Gábor Klaniczay působící na Středoevropské univerzitě v Budapešti nebo Miri Rubin z University of London.

„Středověk nebyl univerzálním světem, jak si dodnes někteří myslí. I proto může být téma konference inspirativní také pro současnou společnost. Je totiž velmi zajímavé zjišťovat, jak se středověká společnost vyrovnávala s rozdílnými náboženskými názory a jakým způsobem dokázala držet pohromadě,“ řekl za pořadatele mezinárodní konference Antonín Kalous z katedry historie filozofické fakulty. A aby byl pohled na tvorbu tehdejšího společenského řádu a jeho následnou reflexi co nejširší, budou v Olomouci společně se sociálními historiky přednášet i archeologové, literární historici či historici umění.

Přestože ve středověku existovala ve střední Evropě řada dokumentů, je tato část Evropy doposud v mnohém neznámá. Podle Antonína Kalouse je to i proto, že některé prameny jsou dostupné v jazycích, kterým rozumí jen málokdo.

„Proto, když dnes západní historici mluví o středověké Evropě, myslí tím většinou Francii, Anglii, Německo, Itálii a částečně i Pyrenejský poloostrov. Vedle těchto zemí je pak slyšet už jen Byzanc a Rusko. Na to, jak je dnes vnímána střední Evropa a její středověký prostor, měla ve 20. století navíc vliv i tak zvaná studená válka. Středověk rozhodně není nezajímavý. Ví o tom hodně profesor János M. Bak, který bude mít v Olomouci hlavní přednášku,“ doplnil za historiky Kalous.

Dnes sedmaosmdesátiletý profesor János M. Bak se věnuje popularizaci dějin středověké Evropy. Po maďarské revoluci v roce 1956 odešel do Německa a poté do Kanady. Do Maďarska se vrátil až po roce 1990 a svůj profesní život svázal se Středoevropskou univerzitou. Byl i jedním z několika profesorů, kteří na tamní univerzitě založili katedru středověkých studií. Studovalo na ní i několik pedagogů Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Během mezinárodní konference, která se uskuteční od 31. března do 2. dubna vystoupí v Konviktu 80 historiků, z nichž 10 jsou posluchači doktorských studijních programů. Konferenci pořádá Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské Univerzity. Poprvé se uskutečnila před dvěma lety na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Za dva roky se patrně přesune do chorvatského Záhřebu.  

 

Kontaktní osoby:

Antonín Kalous
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Katedra historie
E: antonin.kalous@upol.cz | T: 585 633 620 | M: 776 108 973Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew