Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
05.05.2016, 09:28, Stáří: 4 r.

Univerzita Palackého hostí významné světové hispanisty

Autor: OK

Olomouc (5. května 2016) Světově uznávaní hispanisté míří do Olomouce. Na Univerzitě Palackého se totiž chystá nejvýznamnější hispanistické setkání tohoto roku v České republice. Od zítřka budou na univerzitní půdě debatovat o ztvárnění krajních prožitků, především v literatuře, filmu a divadle. Nejvýznamnějšími hosty jsou Saúl Sosnowski, argentinský literární kritik působící na University of Maryland ve Washingtonu, a americký profesor Brad Epps aktuálně vyučující na University of Cambridge.

Nositelem prestižního latinskoamerického setkání je už popáté Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Jeho obsah každoročně střídá literární a lingvistické téma. Letos se konference účastní na třicet literátů z patnácti zemí světa. Se studenty španělské filologie a dalšími odborníky budou o možnostech ztvárnění krajních prožitků diskutovat i pedagogové a literáti z Mexika, Chile, Kanady, USA, Kamerunu a řady evropských institucí.

Doposud je znali pouze z učebnic a skript

„Asi stovka studentů bude mít jedinečnou možnost vidět a mluvit s těmi, o nichž se doposud jen učili. Saúl Sosnowski patří ke světové špičce v oboru. Je literárním kritikem světoznámých argentinských autorů Jorgeho Luise Borgese a Julia Cortázara. Zároveň se věnuje tématu židovské diaspory v Latinské Americe. Sosnowski patří jednoznačně k nejcitovanějším hispanistům vůbec,“ řekl Daniel Nemrava, proděkan filozofické fakulty. Také Brad Epps z prestižní britské Cambridge je podle hispanisty Nemravy světovou špičkou v oboru.

„Epps se zabývá literaturou s přesahem do filmu a v Olomouci bude hovořit o jihoamerické próze, odrážející téma násilí a represe. Má zkušenosti nejen z univerzity v Cambridge, ale i z univerzity v Harvardu, kde působil dvacet let,“ doplnil Daniel Nemrava.

Sdílet krajní prožitky prostřednictvím umění

Letošní konference s názvem Rozeznění zkušenosti. Možnosti ztvárnění krajního prožitku v literatuře, filmu a divadle má inspirovat k debatě o schopnosti umění zprostředkovat čtenáři či divákovi zkušenost se sebou samým, která je pro něj v běžném životě nedostupná.

„Společně budeme přemýšlet o tom, do jaké míry můžeme skrze vyprávěný příběh vystoupit z vlastního světa a cizí prožitek přetavit v prožitek soukromý. Umění nikdy není jednoznačným odrazem skutečnosti. Bude nás tedy zajímat, jak čtenářský nebo divácký zážitek ‚rozezní‘ naše osobní zkušenosti a obrazotvornost a dovolí nám domyslet umělecké dílo,“ popsala Markéta Riebová z katedry romanistiky.

Mezinárodní konference Rozeznění zkušenosti. Možnosti ztvárnění krajního prožitku v literatuře, filmu a divadle se uskuteční od 6. do 8. 5. v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zahájení prestižního setkání bude v kapli Božího těla, v 10 hodin.

Kontaktní osoby:

Daniel Nemrava | proděkan pro zahraniční záležitosti
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci |
E: daniel.nemrava@upol.cz | T: 585 633 347 | M: 725 695 645

Markéta Riebová
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Katedra romanistiky
E: marketa.riebova@upol.cz | T: 585 633 342 | M: 725 695 647Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew