Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
03.12.2014, 14:28, Stáří: 4 r.

Tomáš Glanc: O vědeckých koncepcích a komunitách

Autor: FF

Vydavatelství FF UP a katedra obecné lingvistiky zvou na přednášku dr. Tomáše Glance (Humboldt-Universität, Berlin) Vznikají vědecké koncepce navzdory čí díky komunitám jejich autorů? (na příkladu ruského formalismu)

Veřejnosti přístupná přednáška s následnou diskuzí se koná v úterý 9. prosince 2014 v 15.00 v posluchárně č. 18, č. dveří 3.34, 2. patro zadního traktu FF UP, Křížkovského 10.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Jedna z nejvlivnějších literárněvědných i obecněji kulturologických doktrín v humanitních vědách 20. století, ruský formalismus, se obvykle popisuje jako systém pojmů a stanovisek, navrhujících určitý výklad jazykových jevů a uměleckých děl. Jakou roli ve strategii formalistů hrálo jejich komplikované a nijak homogenní společenství?

Přednáška se touto otázkou zabývá i ve vztahu k Pražskému lingvistickému kroužku a bude obsahovat také stručnou prezentaci monografie zkoumající tento jev v širším kontextu (Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities. Literary Theory, History, Philosophy. Routledge 2015)Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew