Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
19.11.2015, 14:30, Stáří: 5 r.

Studenti olomoucké univerzity zvelebí „své“ město

Autor: OK

Olomouc (19. listopadu 2015) - Vzhled města, ve kterém absolvují svá studia, není lhostejný posluchačům Univerzity Palackého v Olomouci. Před zimou se proto rozhodli zapojit do dobrovolnické brigády při podzimním úklidu olomouckých parků. Po projektu Zaparkuj tak Univerzita Palackého společně s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s., a statutárním městem Olomouc přicházejí s další aktivitou Zazimujme parky!. Vyvrcholí v pátek 27. listopadu.

Nápad na zazimování parků vzešel přímo od našich studentů, kteří se na sociálních sítích shodli na tom, že by rádi spolupracovali na zvelebení prostředí ve městě, s nímž spojili část svého života. Vyjadřují tak do velké míry mimořádný vztah k Olomouci, kterou vnímají jako univerzitní město,“ podotkl prorektor univerzity Petr Bilík.

Myšlenku dobrovolnické brigády studentů se zájmem podporujeme. Parky jsou významným prostorem města, jejichž věhlas i historii se snažíme maximálně propagovat, a to současně i se značkou Flora. Velmi si proto vážím iniciativy, která si bere za cíl nejen oživení městských parků prostřednictvím projektu Zaparkuj, ale také starost o jejich vzhled a čistotu. Přál bych si, aby nezůstalo u jednorázové akce, ale podařilo se vytvořit novou tradici, jež může sympatickou formou přispět k větší sounáležitosti studentů s univerzitní Olomoucí,“ ocenil iniciativu náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec.

O bohulibou akci dosud projevilo prostřednictvím sociálních sítí zájem více než 200 studentů, z nichž většina přiloží ruku k dílu poslední listopadový pátek od 10 do 16 hodin, na kdy je úklid parků naplánován.

Iniciativu studentů Univerzity Palackého samozřejmě velmi vítáme. Olomoucké sady jsou na rozdíl od některých podobných zelených areálů v jiných městech otevřeny veřejnosti celoročně 24 hodin denně, což s sebou ale zároveň přináší vyšší míru jejich znečištění a klade větší nároky na údržbu. I proto je každá pomoc v tomto směru vítána. Zvláště když právě studenti směřují do historických parků řadu svých oficiálních i neoficiálních aktivit,“ uvedl Jiří Uhlíř, ředitel společnosti Výstaviště Flora Olomouc, která městské sady spravuje.

Sraz dobrovolníků je v 10 hodin v Bezručových sadech za budovou mateřské školy. Pracovní pomůcky a občerstvení na akci zajistí organizátoři.

 

Kontaktní osoba:

Zdeněk Šup | provozní náměstek
Výstaviště Flora Olomouc
E: sup.zdenek@flora-ol.cz | M: 605 560 608Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew