Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
11.11.2011, 09:24, Stáří: 13 r.

Studenti českých a slovenských lékařských fakult změřili síly na vědecké konferenci

Autor: Pavel Kurfürst

Studenti sedmi českých a tří slovenských lékařských fakult se setkali v Olomouci na celostátní konferenci studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), která proběhla 8. a 9. listopadu na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Na konferenci přijelo celkem 24 soutěžících jednotlivců nebo týmů. Všechny české a slovenské lékařské fakulty mohly nominovat po jednom zástupci do každé ze tří sekcí – teoretické a preklinické obory, klinické obory a zubní lékařství. Výkony prezentujících studentů hodnotilo 17 pedagogů zastupujících většinu zúčastněných fakult.

V nejpočetněji obsazené sekci klinických oborů získal první místo reprezentant pořádající Lékařské fakulty UP Milan Sova s prací Léčba syndromu obstrukční spánkové apnoe metodou CPAP snižuje hladinu AFABP. Mezi soutěžícími v teoretických a preklinických oborech si nejlépe vedl Jaromír Gumulec z Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (Nové potenciální markery karcinomu prostaty: stanovení ve tkáni a v séru). V sekci zubního lékařství zvítězili Adam Šíma a Josef Šebek z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (prezentace Měření stability šroubových dentálních implantátů přístroji Osstell Mentor®, Osstell ISQ® a Periotest®). Zvláštní cenu děkana LF UP si odnesli Ondřej Volný a Jan Sklenský (LF MU Brno) za práci Anatomická studie variability rami superficiales nervi radialis ve vztahu k operačním přístupům ke karpometakarpálního kloubu palce.

Děkan LF UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. zhodnotil právě skončené setkání mladých vědců slovy: Letošní ročník konference SVOČ lékařských fakult v České a Slovenské republice považuji za velmi vydařený. Rád bych zdůraznil dvě skutečnosti – vysoký počet účastníků, a to nejen přednášejících, ale i studentů, kteří přišli podpořit svoje kolegy, a dále kvalitu prezentovaných sdělení. Jsem velmi rád, že Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci měla možnost tuto konferenci pořádat a děkuji všem účastníkům i organizátorům.

Výsledková listina

Pavel Kurfürst

LF UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew