Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
27.09.2011, 12:53, Stáří: 13 r.

Spolupráce FN OL a UP dala vznik dalším důležitým pracovištím: nově otevřeny Centrum praktických dovedností a nové chirurgické sály

Autor: Milada Hronová

V prostorách Dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc bylo 26. září otevřeno Centrum praktických dovedností fakult lékařské a zdravotnických věd, v němž se nejen studenti budou moci zdokonalovat v péči o pacienta na lůžku. Přestřihnutím slavnostní pásky doc. Leošem Hegerem, ministrem zdravotnictví ČR a MUDr. Radomírem Maráčkem, ředitelem FN OL byly v tentýž den otevřeny operační sály Dětské kliniky včetně moderně vybaveného pooperačního oddělení. Skončilo tak období, kdy malí pacienti museli být převáženi k chirurgickým zákrokům na centrální sály FN OL.

Součástí dětských operačních sálů, do jejichž stavebních úprav a vybavení se investovalo sto jedenáct milionů korun, bude i moderně vybavené pracoviště dětské endoskopie. Nové pracoviště obsáhne také dětské pneumologické centrum, které jediné na Moravě pak bude poskytovat komplexní péči včetně specializovaných bronchoskopických výkonů. Na dvou moderně vybavených operačních sálech se budou provádět operace v oborech Dětské chirurgie, Urologie, Očního lékařství, Otolaryngologie, Ortopedie nebo Neurochirurgie. Pod jednou střechou jsou tak nyní k dispozici dětští anesteziologové, specializovaný lékařský a sesterský personál, dětské psycholožky i učitelky. Podle prof. Vladimíra Mihála, přednosty Dětské kliniky, je koncepce takto centralizované a komplexní péče v České republice výjimečná a kopíruje moderní evropská centra poskytující špičkovou léčebnou péči o dětské pacienty.  

„Smyslem projektu, v rámci kterého jsme vybudovali Centrum praktických dovedností, je podpořit pružnou adaptaci našich absolventů v praxi. Vzdělávání zde probíhá v oblastech všeobecného a specializovaného ošetřovatelství, intenzivní a anesteziologické péče, porodní asistence, péče o novorozence a ve fyzioterapii. Semestr začal 19. září, výuka tedy již běží. Předpokládám, že tímto centrem projde  řádově čtyři sta studentů. Kromě studentů FZV zde zároveň očekávám také pracovníky FN OL, kteří se kontinuálně vzdělávají a studenty LF UP oboru Všeobecné lékařství,“ sdělila Žurnálu UP doc. Jana Marečková, děkanka FZV UP. 

Na speciálních figurínách, které simulují přirozené podmínky, si nejen v rámci výuky budou moci studenti vyzkoušet např. správné zavedení flexibilní kanyly do žíly, péči o intubované pacienty, péči o různé druhy ran nebo o rodičku a novorozence. „Doposud probíhala výuka tak, že jsme měli k dispozici pouze jednu učebnu pro ošetřovatelskou péči a jednu učebnu pro porodní asistenci. Dalšími učebnami – kromě fyzioterapie – jsme nedisponovali. Šlo nám tedy o to, abychom rozšířili počet učeben a doplnili je specializovanými pomůckami, které imitují – naprosto nebo alespoň z velké části – přirozené prostředí,“ komentovala děkanka Jana Marečková. Dodala, že výuka doposud probíhala ve zhruba šestnácti členných skupinách a studenti  neměli možnost cokoliv si sami procvičovat. „Díky realizaci projektu se nám tak ve Fakultní nemocnici Olomouc podařilo proškolit velmi významnou síť školitelek z řad všeobecných sester, sester specialistek a porodních asistentek. Nyní už studenti tedy nechodí na klinické praxe ve skupinách, ale jednotlivě nebo po dvou. Každému zvlášť nebo dvěma studentům se pak věnuje jedna školitelka. Výuka se tímto stává individuálnější, mohou se navíc vytvářet kooperativnější, odborné a profesionální vazby, což považuji za velký vklad pro kvalitu našich graduantů,“ doplnila doc. Jana Marečková. Zdůraznila, že studenti si mohou procvičovat jednotlivé úkony sami i  mimo výuku, ve všední dny až do odpoledních či večerních hodin. „Pro zařazení do praxe  je důležité, aby v praktických zdravotnických činnostech získali jistotu a výkony prováděli maximálně bezpečně,“ řekla doc. J. Marečková.

Tři učebny nového centra využívá FZV, čtvrtou zřídila pro svou výuku s pomocí dotace Evropské unie LF UP. „Tato učebna je vybavena projekční technikou a umožňuje souběžně demonstrovat zvolené téma z pohledu více lékařských specializací. Jako příklad může sloužit výuka diagnostiky a léčby pacientů se septickými stavy. Budoucí lékaři by se měli naučit chápat a řešit jednotlivé medicínské problémy komplexně, což právě tento způsob výuky podporuje,“ uvedl  prof. Milan Kolář, děkan LF UP.

Z celkové investice 28 milionů korun poskytla na vybudování a vybavení Centra praktických dovedností 17 milionů korun Fakulta zdravotnických věd, která finance získala z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci projektu Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV UP a LF UP. Lékařská fakulta přidala na menší stavební úpravy a vybavení své učebny 130 tisíc korun, které získala v rámci projektu Inovace kurikula studijního programu Všeobecné lékařství z operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. FN OL poskytla zázemí v suterénu Dětské kliniky a investovala do stavebních úprav z vlastních zdrojů bezmála 11 milionů korun.

S využitím tiskových zpráv M. Hronová, foto M. OtavaAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew