Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
15.12.2016, 08:37, Stáří: 2 r.

Program Erasmus – studentské mobility 2017/2018

Přírodovědecká fakulta UP vypisuje výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018. Předběžné počty studentských míst a měsíců pobytu jsou uvedeny v přehledu partnerských institucí http://www.prf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/partnerske-instituce/. Tyto počty míst/měsíců se mohou ještě změnit v návaznosti na aktualizace smluv s hostitelskými institucemi, které probíhají do konce února. Informace na této stránce budou průběžně doplňovány. Bližší informace podají koordinátoři jednotlivých mobilit.

Výběrová řízení studentů je nutné realizovat prostřednictvím aplikace Erasmus+ https://erasmusplus.upol.cz.

Nejzazší termín pro ukončení výběrových řízení je 28. 2. 2017.

Aby bylo možné výběrové řízení uzavřít a zprávu vygenerovat, musí uplynout lhůta pro potvrzení souhlasu s výběrem ze strany vybraných studentů. Tuto lhůtu – mezi zveřejněním výsledků a uzavřením výběrového řízení – je možné v aplikaci (box „info“) nastavit. Počítejte s tím při přípravě a vypisování výběrových řízení.

Výběr uchazečů bude proveden koordinátory mobilit v součinnosti s garantujícími katedrami. Datum výběrového řízení bude zveřejněno, a to jak na webových stránkách kateder, tak i na katedrálních nástěnkách. Studentům doporučujeme předložit návrh studijního plánu již při výběrovém řízení u příslušného koordinátora. 

Seznam studentů úspěšných ve výběrovém řízení bude poté předán Oddělení zahraničních vztahů UP k vyřízení formálních náležitostí přihlášky.

K mobilitě se nelze přihlásit přímo na Zahraničním oddělení na rektorátě UP bez absolvování výběrového řízení na fakultě.

Uznávání kreditů získaných při studiu v zahraniční je prováděno dle Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Další informace a podmínky pro vyjíždějící studenty jsou uvedeny na stránkách Zahraničního oddělení UP.

1. 12. 2016                                 
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
proděkan pro mezinárodní vztahyAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew