Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
15.10.2015, 11:26, Stáří: 5 r.

Právnickou fakultu povede Zdenka Papoušková, jmenovat ji musí ještě rektor

Autor: OK

Olomouc (15. října 2015) – Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (PF UP) by měla vést v příštích letech její současná proděkanka Zdenka Papoušková. Při středeční volbě o tom rozhodli většinou hlasů členové akademického senátu fakulty. Pokud rozhodnutí senátorů potvrdí rektor univerzity, bude Papoušková řídit fakultu v letech 2016–2020. Funkce by se měla ujmout v lednu.

Senát vybíral mezi dvěma kandidáty. Druhým navrženým byl Michal Bartoň z katedry ústavního práva. „Děkuji senátorům za zvolení. Chci navázat na práci současné děkanky, která významně posunula naši fakultu. Chci nadále zvyšovat její úroveň,“ řekla těsně po hlasování Papoušková. Ve svém volebním programu kladla důraz na internacionalizaci fakulty a excelenci ve vědě a výzkumu. Současně přislíbila podporu všem oborům a nabídla komunikativnost, vstřícnost a empatii. „Chci vytvořit fungující a prosperující fakultu rodinného typu. Tím však rozhodně nemám na mysli fakultu malého typu. Ale takovou, která drží při sobě a nabízí příjemné prostředí,“ zdůraznila ještě před volbami Papoušková, současná proděkanka pro vědu, výzkum a doktorský studijní program.

Volby kandidáta na děkana se zúčastnilo všech 15 členů akademického senátu právnické fakulty. Ke zvolení bylo potřeba nejméně 8 hlasů. Senátoři hlasovali tajně a stačilo jim jedno kolo voleb. Papouškovou v něm podpořilo 9 senátorů.

Papoušková nahradí v čele fakulty dosavadní děkanku Milanu Hrušákovou, které v lednu končí druhé funkční období, a proto již kandidovat nemohla. V novodobé historii právnické fakulty se od roku 1991 v jejím čele vystřídali další tři děkani – Miroslav Liberda, Jiří Blažek a Michal Malacka.

 

Kdo je JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (* 1974):

·     absolventka PF UP. Od roku 1998 pracuje na katedře správního a finančního práva (kromě let 2001–2003), nejprve jako asistentka nyní jako odborná asistentka.

·     Od května 2014 je proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program.

·     Letos zahájila habilitační řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Podrobnější životopis

 

Kontaktní osoba:

Eva Hrudníková
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | oddělení komunikace
E: komunikace.pf@upol.cz | M: 775 680 257Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew