Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
09.05.2016, 12:47, Stáří: 4 r.

Právnická fakulta pořádá historicky první mezinárodní finále středoškolských týmu v simulovaném soudním jednání

Autor: OK

Olomouc (9. května 2016) – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá historicky první mezinárodní finále soutěže středoškolských týmů v simulovaném soudním jednání (Street law moot court competition). Ve finále se představí celkem 6 družstev. Studenty středních škol na soutěž připravovali posluchači právnických fakult v Olomouci, Praze a Košicích.

Soutěž, která se koná pod záštitou rektora Univerzity Palackého a mezinárodní neziskové organizace The European Network for Clinical Legal Education, se uskuteční v soudní síni fakulty. „Řešený případ vychází z reálné mezinárodní situace a týká se aktuálního tématu uprchlictví. Gymnazisté se na soutěž připravovali pod vedením koučů – studentů práv – intenzivně od ledna,“ řekla garantka soutěže Lucia Madleňáková z katedry správního práva a finančního práva. Olomouckou fakultu budou reprezentovat tři týmy, které vzešly z fakultního kola.

Písemná podání bude hodnotit Michal Bartoň z katedry ústavního práva. Roli soudců přijali Hana Thótová z Nejvyššího správního soudu, Anna Láníčková z Kanceláře veřejného ochránce práv a společnosti Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic a Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva.

Cílem klání je ve studentech středních škol rozvíjet smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje. Soutěž vznikla v roce 2013 a to z iniciativy studentů předmětu Právo pro každý den.

Historicky první mezinárodní finále se uskuteční 13. května od 13 hodin v budově A olomoucké právnické fakulty.

 

VE FINÁLE SE PŘEDSTAVÍ TÝMY KOUČOVANÉ STUDENTY:

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2x Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Gymnázium Čajkovského Olomouc

Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Gymnázium Česká Lípa
Gymnázium Jana Nerudy Praha

Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
Gymnázium Šrobárova 1 a Gymnázium Park Mládeže 5 v Košicích

 

Kontaktní osoby:

Lucia Madleňáková | garantka soutěže
Právnická fakulta Univerzity Palackého | katedra správního práva a finančního práva
E: lucia.madlenakova@upol.cz | T: 585 637 673

Eva Hrudníková | pracovnice oddělení komunikace a vnějších vztahů
Právnická fakulta Univerzity Palackého | oddělení komunikace a vnějších vztahů
E: eva.hrudnikova@upol.cz | M: 775 680 257Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew