Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
27.01.2017, 08:46, Stáří: 2 r.

Pozvánka na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci Trendy ve vzdělávání 2017

Autor: PdF

Mezinárodní vědecko-odborná konference Trendy ve vzdělávání 2017, nad jejímž konáním převzali záštitu rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D. a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP se koná 25.–26. 5. 2017 v konferenčním hotelu – Bukovanský mlýn.

Konference bude probíhat ve dvou sekcích – technické a informačně-technologické.  V sekci technické, která se bude zaměřovat na „Perspektivy technického vzdělávání v kontextu globálních změn“, budou mj. hledány odpovědi na následující otázky:

 • Jaké jsou proměny technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách v jednotlivých zemích a existují analogie či odlišnosti?
 • Jaký mají význam inovace technického vzdělávání v kontextu společenských potřeb? Jsou z dlouhodobého hlediska perspektivní?
 • Promítají se globální změny do technického vzdělávání v zemích účastníků konference?
 • Jak hodnotit změny po roce 1989 v oblasti technického vzdělávání? Splnily změny očekávání? Co přinesly a jsou výsledky pozitivní?
 • Jaké stojí úkoly před institucemi připravujícími učitele technických předmětů a mistry odborného výcviku?
 • Má podpora technického vzdělávání avizovaná ze strany vlády a vládních organizací reálné výsledky? Mají projekty potřebný dopad?

V sekci informačně-technologické, orientované na „Inovační tendence v oblasti kurikula předmětů zaměřených na informatiku a informační technologie“, budou mj. hledány odpovědi na následující otázky:

 • Jak se vyvíjí kurikulum předmětů informatika a informační technologie na základních a středních školách? Odpovídá tempo vývoje technologickému pokroku?
 • Jaké cíle má současné vzdělávání v rámci předmětů zaměřených na informatiku a informační technologie plnit?
 • Reflektují instituce připravující učitele mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a středních škol dostatečně potřebu kurikulárních změn?
 • Jsou studijní materiály (tištěné a elektronické učebnice, interaktivní prezentace…) používané na školách aktuální? Jak tuto situaci řešit?
 • Jaká je vhodná podoba zájmového vzdělávání? Hraní počítačových her, programování, ovládání kancelářských programů nebo grafických programů?

Na konferenci zazní přednáška na téma „Metodika hodnocení výzkumných organizací 2017+“, kterou prosloví člen národního vyjednávacího týmu.

V rámci konference budou prezentovány také odlišně zaměřené příspěvky týkající se technického vzdělávání, informační výchovy a příbuzných oborů, podnětných odborných zdrojů pro didaktickou transformaci a tvorbu učiva a využití moderních didaktických technologií při výuce ostatních (libovolných) vyučovacích předmětů – matematika, jazyky…  

Přijímány jsou i příspěvky popularizačního charakteru. Konference je primárně určena nejen pro pracovníky dlouhodobě bádající v oblasti vzdělávání, ale i začínající vědecké pracovníky (Ph.D. studenty). Vítáni jsou též účastníci z příbuzných oborů a disciplín.

Další podrobnější informace můžete nalézt na webových stránkách konference www.tvv.upol.cz.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew