Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
14.03.2016, 13:37, Stáří: 4 r.

Pedagogická fakulta pořádá Dny vědy

Autor: OK

Olomouc (14. března 2016) – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci letos poprvé připravila Dny vědy. Už zítra je odstartuje mezinárodní konference IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Během roku se pak v rámci projektu představí i řada vědeckých pracovišť fakulty. 

Na Dnech vědy se podílí odborníci 13 kateder. Jejich cílem je představit vědecké aktivity fakulty, které zaštituje Ústav pro výzkum a vývoj,“ řekla Věra Benešová z referátu vědy a výzkumu fakulty. V tomto ústavu pracuje několik badatelských týmů, které se ve třech dlouhodobých projektech věnují mimo jiné inkluzi v základním vzdělávání nebo faktorům ovlivňující dynamiku vzdělavatelnosti žáků vyžadujících spěciálněpedagogická opatření. Výsledky těchto projektů jsou prezentovány na významných vědeckých fórech u nás i v zahraničí. V letošním roce přibyly další dva výzkumné záměry s akcentem na psychosociální determinanty zdraví a filozofii hospicové péče. 

Dny vědy obsáhnou v roce 2016 několik významných událostí. Už zítra je zahájí mezinárodní konference IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Pravidelně se tohoto setkání účastní více než 150 odborníků. Letos se konference bude věnovat soudržnosti současné speciální pedagogiky, jejímu vývoji i trendům, přičemž nejvýznamnější host přijede ze Švýcarska. Profesor Marco G. P. Hessels z University of Geneva bude v Olomouci hovořit o schopnosti učení a intervence lidí se speciálními potřebami.

Ve čtvrtek 17. března navážou na konferenci Ceny děkana. Pro ocenění si přijdou studenti, kteří fakultu reprezentují ve vědecké či umělecké činnosti nebo jsou autory výjimečných publikací. Ceny každoročně uděluje děkan s cílem podpořit významné a mimořádné aktivity studentů. Dále budou prezentovány vědecké projekty v rámci studentské grantové soutěže, které byly na pedagogické fakultě úspěšně řešeny v roce 2015.  

Ustanovením Dnů vědy chce pedagogická fakulta zdůraznit, že je vedle výuky rovnocenným partnerem i ve vědě a výzkumu. Její odborníci se na svých pracovištích věnují celé řadě témat pedagogických i speciálněpedagogických věd, stejně tak tématům uměnovědným a biologicko-environmentálním. Někteří z nich jsou i nositeli významných vědeckých výsledků, které překračují rámec nejen fakulty a regionu, ale i České republiky.

Kontaktní osoby:

Věra Benešová
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | referát pro vědu a výzkum
E: vera.benesova@upol.cz | T: 585 635 015 | M: 731 128 055

Libuše Ludíková | proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
T: 585 635 301Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew