Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
15.06.2012, 14:52, Stáří: 11 r.

Oznámení o výši poskytovaných příspěvků, darů k životním a pracovním jubileím a bezúročných návratných půjček ze sociálního fondu zaměstnancům Rektorátu UP pro období od roku 2012

Autor: -da-

V souladu s ustanoveními směrnice rektora UP č. B3-08/4 „Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci“ a jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2011 stanovuji pro zaměstnance Rektorátu UP výši příspěvků takto:

1.      Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvek na soukromé životní pojištění

a) Výše měsíčního příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem je ve výši 400,- Kč pro jednoho zaměstnance.

b) Výše měsíčního příspěvku na soukromé životní pojištění je ve výši 400,- Kč pro jednoho zaměstnance.

V případě, že budou zaměstnanci poskytovány oba příspěvky současně, tak jejich souhrnná částka smí činit nejvýše 400,- Kč.

Podmínky pro poskytování výše uvedených příspěvků se tímto oznámením nemění.

2.      Dary k životním a pracovním jubileím

Dary k životním nebo pracovním jubileím mohou být zaměstnancům poskytovány v souladu se směrnicí a jejím dodatkem č. 1.

Podmínky pro poskytování těchto darů se tímto oznámením nemění.

3.      Bezúročné návratné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace zaměstnance

Půjčka může být poskytnuta zaměstnanci na základě jeho žádosti a v souladu se směrnicí a jejím dodatkem č. 1 až do výše 10 000,- Kč.

Podmínkou pro poskytnutí bezúročné návratné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace zaměstnancům RUP je uzavřený pracovní poměr na UP (nevztahuje se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) a výše pracovního úvazku činí alespoň 0,7 (tj. 28 hodin týdně) a více.  

Toto oznámení platí až do vydání nového oznámení.

Oznámení bylo projednáno s ZO VOS Rektorátu UP.

V Olomouci dne 1. 6. 2012

Ing. Mgr. Martin Müller

předseda ZO RUPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew