Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
25.01.2016, 14:33, Stáří: 5 r.

Olomoučtí odborníci získali pro Českou republiku certifikaci unikátní oxfordské metodiky

Autor: OK

Olomouc (25. ledna 2016) – Porozumět zkušenostem nemocných a zároveň poskytnout podporu lidem s obdobným problémem umožní excelentní mezinárodní metodika, jejíž českou verzi dokončili odborníci z Institutu sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Úspěšná metoda získala díky nim certifikaci pro Českou republiku.

Metodika DIPEx, vyvinutá Health Experiences Research Group na univerzitě v Oxfordu, je založena na hloubkových rozhovorech s pacienty s konkrétní diagnózou. Jejich výpovědi jsou podrobeny kvalitativní obsahové analýze a poté zveřejněny v přehledné struktuře na webových stránkách a dostupné pro širokou veřejnost. Díky nim může nemocný sdílet své problémy s lidmi v obdobné situaci. „Je pro něj uklidňující vědět, že jsou kolem lidé, kteří procházejí stejnou zkušeností,“ zdůraznil vedoucí výzkumného týmu OUSHI a děkan teologické fakulty Peter Tavel.

V rámci každého modulu, který odpovídá konkrétnímu zdravotnímu problému nebo životní situaci, je vždy natočeno 40 až 50 rozhovorů. „Ty jsou sestříhány a na internetových stránkách setříděny do témat, jako jsou například oznámení diagnózy, zjištěné symptomy, vedlejší účinky léků nebo vliv onemocnění na rodinné vztahy. Uživatel webu má tak možnost nejen najít přesně to, co jej zajímá. Zároveň se může dovědět, jak podobnou situaci prožívá někdo jiný a seznámit se s názory dalších nemocných,“ vysvětlil Peter Tavel.

Modifikaci metodiky a možnosti jejího využití v tuzemských podmínkách ověřili olomoučtí odborníci při analýze problematiky aktivního stárnutí. Na základě kvalitativní analýzy rozhovorů, zaměřených na subjektivní prožívání stáří, zachytili faktory, které seniorům pomáhají ke smysluplnému naplnění života. Webová platforma vytvořená v souladu s přísnými etickými pravidly metodiky DIPEx umožňuje seniorům sdílet vlastní prožitky s lidmi ze stejné věkové skupiny. Zároveň poskytuje informace rodinným příslušníkům stejně jako expertům a pracovníkům institucí, kteří se seniory pracují.

Výsledky projektu jsou dostupné na webových stránkách www.hovoryozdravi.cz. Postupně na nich budou přibývat moduly paliativní péče, kardiovaskulárních onemocnění, demence nebo rakoviny.

Prezentované nahrávky a sdělení zároveň představují inspirativní zpětnou vazbu pro zdravotnický personál stejně jako zdroj informací pro výuku a další vzdělávání. Pozitivní či negativní zkušenosti pacientů mohou také podnítit diskuse o klíčových problémech ve zdravotnictví. „Používaná metodika je ve světě považována za jedinečný výzkumný nástroj. Ve výzkumu se využívá kvalitativních dat, což je v souvislosti s prožíváním a životními zkušenostmi jedince nejvhodnější způsob šetření,“ uvedl Peter Tavel. O aktuálnosti, potřebnosti a dynamice metodiky svědčí podle něj i skutečnost, že se během deseti let rozšířila do 12 zemí světa.

Modifikaci mezinárodní metodiky dokončil tým pracovníků OUSHI v závěru loňského roku, a úspěšně tak završil výzkumnou práci v rámci dvouletého projektu Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Posléze získala česká verze certifikaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

 

Kontaktní osoby:

Peter Tavel | děkan, vedoucí výzkumného týmu
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého | Institut sociálního zdraví (OUSHI)
E: peter.tavel@upol.cz | T: 585 637 001 | M: 777 443 143

Lucie Klůzová Kráčmarová | vědecká pracovnice
Cyrilometodějská teologická fakulta | OUSHI
E: lucie.kluzova@upol.czAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew