Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
26.05.2016, 13:23, Stáří: 4 r.

Olomouc se na tři dny stane hlavním městem české hematologie. Lékařská fakulta přivítá špičkové vědce z Evropy a USA

Autor: OK

Olomouc (26. května 2015) – Už potřicáté se do Olomouce sjedou čeští a slovenští hematologové, bioanalytici, zdravotní sestry i laboranti, kteří přijali pozvání na Olomoucké hematologické dny. Hemato-onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého (UP) a Fakultní nemocnice Olomouc pro ně připravila bohatý vzdělávací program, v němž vystoupí přední čeští a zahraniční odborníci. Třídenní jubilejní kongres se uskuteční ve dnech 29.–31. května 2016 v NH Collection Olomouc Congress a Omega centrum Olomouc.

K nejvýznamnějším hostům kongresu budou patřit například šéf transplantačního programu kostní dřeně v Univerzitní nemocnici v německém Marburgu Andreas Burchert, významný odborník na léčbu amyloidózy Stefan Olaf Schönland z Univerzitní nemocnice v Heidelbergu nebo vedoucí interdisciplinárního týmu diagnostiky a léčby leukémií a lymfomů Minnesotské univerzity Veronika Bachanová. Organizátoři si zvlášť cení účasti světové špičky ve výzkumu nádorových buněk Jiřího Bártka, absolventa Lékařské fakulty UP, který vede prestižní mezinárodní laboratoř Cell Cycle and Cancer v Kodani a podílí se na výzkumu dalších významných pracovišť v Evropě včetně olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny.

„Je jedním z nejcitovanějších českých vědců. Úspěšně se zabývá výzkumem regulačních mechanismů dělení nádorových buněk a procesů vedoucích ke vzniku nádorů. Jako přední expert ve výzkumu buněčné odpovědi na poškozenou DNA založil celý vědní obor zaměřený na tuto problematiku,“ uvedl přednosta pořádající kliniky a proděkan lékařské fakulty Tomáš Papajík.

Odborný program zahájí Prezidentské sympozium – blok přednášek zaměřených na aktuální témata klinické hematologické praxe. K problematice maligních lymfomů, mnohočetného myelomu, chronické leukémie nebo transplantace krvetvorných buněk vystoupí v postgraduální sekci čeští i světoví lídři z pracovišť Evropy i USA, například přední odborník na léčbu mnohočetného myelomu v ČR Ivan Špička z 1. interní kliniky LF UK, Steven Le Gouill z kliniky hematologie v Nantes – člen vědecké skupiny Evropské hematologické asociace, nebo olomoucký hematolog Vít Procházka.

Tradiční Wiedermannovy přednášky, konané na počest „otce“ olomoucké hematologie Boleslava Wiedermanna, se ujme Karel Indrák, bývalý přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP, který stál u zrodu olomouckého sjezdu. „Třicet let je významné výročí. Olomoucké hematologické dny jsou odbornou hematologickou akcí s nejdelší tradicí v České republice. I to je důvodem ohlédnout se za uplynulými ročníky a některé významné mezníky si připomenout,“ uvedl Karel Indrák.

Bohatou náplň kongresu potvrzují i další dvě desítky sekcí věnovaných například morfologii, laboratorní diagnostice nebo psychologii, pro účastníky je také připravena moderovaná diskuse u více než 60 posterů. Součástí třídenního kongresu bude také konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů.

K novinkám jubilejního ročníku patří Pacientský den, který bude oficiálnímu zahájení kongresu předcházet. „Díky inspiraci z mezinárodních konferencí jsme se jej rozhodli uspořádat jako platformu pro užší komunikaci zdravotníků s pacienty. Ti jsou reprezentováni řadou zájmových sdružení, která vyvíjí řadu let čilou aktivitu,“ uvedl předseda organizačního výboru a zástupce přednosty olomoucké Hemato‑onkologické kliniky Edgar Faber. Na pořádání prvního ročníku Pacientského dne se podílí Nadace Haimaom, sdružení Diagnóza leukémie nebo Lymfom Help.

Kontaktní osoba:

Tomáš Papajík
proděkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
E: tomas.papajik@fnol.cz | T: 588 444 181Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew