Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
24.01.2017, 14:52, Stáří: 2 r.

Obhajoby disertačních prací

Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oznamuje konání obhajoby disertačních prací studentů doktorských studijních programů: 

Disertační práce spolu s oponentskými posudky je k dispozici na Portálu UP v sekci Studium a výuka – Kvalifikační práce.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew