Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
05.11.2015, 15:05, Stáří: 5 r.

Láká vás studium na přírodovědecké fakultě? Přijďte se inspirovat do Pevnosti poznání

Autor: OK

Olomouc (5. listopadu 2015) – V muzeu vědy Pevnost poznání startují už příští týden popularizační přednášky a interaktivní prezentace, které netradičním způsobem přiblíží středoškolákům a jejich rodičům možnosti studia a špičkového výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studijní obory budou v Pevnosti poznání prezentovány do 12. prosince. V jednotlivých týdnech bude vstup do související expozice pro veřejnost zdarma.

Cyklus nazvaný Měsíc s Přírodou postupně představí jednotlivé obory fakulty, která se těší trvalému zájmu uchazečů o studium. Oborové týdny zahájí prezentace biologie a ekologie. Zájemci se mohou zúčastnit přednášek o tropických lesích Bornea, kam již několik let jezdí na stáže studenti a pedagogové Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP. Na kontě mají několik významných objevů nových rostlinných i živočišných druhů. „První přednáška má za cíl představit expedice za rozmanitou faunou a flórou Indonésie. Otázky účastníků se ale také určitě budou týkat aktuální situace, kdy tuto část země sužují ničivé požáry,“ nastínil Jakub Ráliš, programový ředitel Pevnosti poznání.

Po biologii budou představeny vědy o Zemi, chemie, matematika a fyzika. Zájemci o studium se potkají s mladými vědci, ale také se seznámí s originálními exponáty, které vznikly ve spolupráci s oborníky z přírodovědecké fakulty. Mezi ně patří např. velký model mozku, oka nebo zátopový model Olomouce.

„Cílem této akce je ještě úžeji propojit aktivity naší fakulty a Pevnosti poznání a představit je veřejnosti. Návštěvníkům přiblížíme obory, které u nás lze studovat, v jiném prostředí než dosud. Zjistí, že je u nás čeká kvalitní výuka i špičková věda. Věříme, že tím můžeme motivovat talentované středoškoláky ke studiu přírodovědných oborů,“ uvedl děkan Ivo Frébort. Doplnil, že v řadě případů se cyklus propojí s dalšími aktivitami kateder, např. se Dnem otevřených dveří v Centru regionu Haná či s GISday na katedře geoinformatiky.

Čtvrtky (v termínu od 12. listopadu do 12. prosince) budou patřit prezentacím pro středoškoláky, kteří zde získají informace o možnostech studia. V soboty (od 14. listopadu do 12. prosince) se vždy od 14.00 hodin uskuteční Science Café – popularizační přednášky pro širokou veřejnost v Laudonově sále. Po dobu přednášek bude zajištěno hlídání dětí.

Oborové týdny nemají suplovat tradiční Dny otevřených dveří UP, ale naopak budou pozvánkou na ně. Dny otevřených dveří se konají 20. listopadu a 16. ledna, uchazeči o studium při nich budou moci poznat autentické prostředí učeben a laboratoří.

Pro akademický rok 2015/2016 přišlo na přírodovědeckou fakultu 3900 přihlášek. Oblíbenými obory jsou například biochemie, biotechnologie a genové inženýrství.

 

Rekordní vzestup zájmu zaznamenala molekulární a buněčná biologie. Výhledově hodlá fakulta počty přijímaných studentů spíše snižovat a současně vybírat nejkvalitnější uchazeče.

Kontaktní osoba:

Martina Vysloužilová

Univerzita Palackého v Olomouci | Pevnost poznání
E: martina.vyslouzilova@upol.cz | T: 603 35 91 26
www.pevnostpoznani.czAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew