Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
05.02.2016, 14:50, Stáří: 8 r.

Knihovna UP v roce 2015 a co se podařilo

Autor: -hs-

Bilance uplynulého roku z pohledu Heleny Sedláčkové, ředitelky Knihovny UP.

Personální politika

Knihovně se daří obsazovat uvolněná pracovní místa vysokoškolsky vzdělanými knihovníky.  Naplňuje tím svou strategii zvyšování kvalifikovanosti zaměstnanců. Počet pracovníků KUP byl cíleně snížen na 70, včetně mateřských dovolených, a sice novou organizací práce po odchodu pracovníků převážně do starobního důchodu.

Odborné činnosti

Nová katalogizační pravidla

Rok 2015 byl ve znamení dlouho připravované změny anglo-amerických katalogizačních pravidel, podle nichž Česká republika katalogizuje, a sice z AACR2 na RDA. Oddělení katalogizace připravilo vlastní manuály a změny okamžitě aplikovalo do své práce, aniž by rychlost zpracování dokumentů doznala jakékoliv úhony. Současně knihovna poskytla prostor pro konání oblastního semináře RDA, pořádaného Národní knihovnou.

Richterova knihovna

Na Katedře dějin umění má od letního semestru na starosti na 1/2 pracovního úvazku knihovnice z výpůjčního oddělení Zbrojnice. Uskutečnila se tak myšlenka "létajícího knihovníka" a funguje k plné spokojenosti katedry. Knihy jsou postupně knihovnicí evidovány, signovány, ukládány a Oddělením zpracování fondů katalogizovány. Za velké pomoci všech členů a pedagogů katedry proběhla první revize knih. http://www.arthist.cz/knihovna.php

Arcibiskupská knihovna

Katalog knihovny Arcibiskupské diecéze o 28.000 knihovních jednotkách byl po dohodě o spolupráci mezi UP a Arcidiecézí zpřístupněn v prostředí VuFind společně s katalogy VMO a Rakouské knihovny.  

Vzdělávání  

Vzdělávání knihovníky

Přednášíme pro první ročníky U3V, a sice H. Sedláčková: "Knihovna UP: stav, potřeby a očekávaný vývoj", a J. Juráš: "Historie olomoucké univerzity".

H. Sedláčková na konferenci Aeduca dostala příležitost k prezentaci svých názorů na univerzitní knihovnu jako místo celoživotního vzdělávání i na budoucnost profilu univerzitního knihovníka. Vše shrnuto pod název: "Univerzitní? Univerzitní! Knihovna".

Začal cyklus pravidelných školení ARL a EIZ pro knihovníky, vedený systémovým knihovníkem I. Hučínem a Z. Kelnarovou z oddělení BIS.    

Vzdělávání knihovníků

Vzdělávání bylo vzhledem k nešťastné události vraždy knihovnice v Horní Bříze zacíleno především na prevenci a posílení bezpečnosti a komunikačních dovedností pracovníků všech výpůjček KUP.

Kurz Komunikační dovednosti na začátku léta tuto sekci zahájil.

Pokračovali pedagogové z Katedry psychologie UP, M. Lečbych a M. Kolařík. V rámci kolegiální pomoci na UP, podpořené vedoucím katedry M. Šúchou, připravili a uskutečnili pro knihovnu workshop a zaměřili se na chování a jednání směrem k problémovým návštěvníkům knihovny, který byl účastníky hodnocen v superlativech.

Major policie působivým videem a příklady z policejní praxe pomohl uvědomit si možnosti prevence a účinné způsoby ochrany před možným násilím.

Druhá hlavní oblast školení byla knihovnická školení odborná, a sice trénink personálu výpůjček na vyhledávání v prostředí knihovnického systému ARL + školení na orientaci v EIZ a databázích.  

Stěhování  

Prostorové sloučení oborových knihoven LF a FZV

Knihovna FZV se po společné dohodě děkanů LF, FZV a ředitelky KUP přestěhovala do prostor časopisecké studovny knihovny LF. Díky změnám v personálním obsazení, příbuznosti oborů a částečnému prolínání odborné literatury začaly úzce spolupracovat a vzájemná zastupitelnost bude výhodným přínosem pro obě oborové knihovny a jejich návštěvníky.  

Stěhování v Ústřední knihovně

Dislokační komise UP rozhodla pod tlakem nutnosti rozšíření dlouhodobě personálně poddimenzovaného oddělení CVT o přesunu pracovníků oddělení zpracování fondů, doplňování fondů, výpůjčního oddělení a skladových prostor. Oddělení obdržela náhradní prostory a díky spolupráci a všestrannému pochopení všech zainteresovaných stran se během jednoho týdne všechna oddělení přestěhovala k plné spokojenosti.  

Denní místnost pro výpůjční oddělení Ústřední knihovny

Její vznik je po 18 letech existence Ústřední knihovny v rekonstruované budově Zbrojnice velkým úspěchem. Pracovníci výpůjčního oddělení pracovali celé roky ve dvou směnách do 22 hodin a v sobotu do 16 hodin bez vlastního pracovního zázemí. Denní místnost tak plní současně roli šatny a prostor pro ohřev a konzumaci jídla i pracovní přestávky.  

Marketing a management

Byla sestavena marketingová poradní skupina, aby vytipovala vhodné a dostupné možnosti rozšíření propagace knihovny a jejích služeb.

Vznikla nová reprezentativní informační brožura, ve spolupráci s oddělením komunikace je připravena nová placka KUP a plátěné tašky s piktogramem knihovny.  

Web v novém

Webové stránky Knihovny UP prošly kompletním redesignem. Byl sjednocen obsah a pořadí povinných a volitelných záložek pro oborové knihovny, redukován počet hlavních záložek i samotný text. Jsou kompletně a vlastními silami pracovníků knihovny přeloženy do angličtiny. Pravidelná aktualizace je samozřejmostí.  

Blog KUP

Jako chybějící mezičlánek mezi webovými stránkami a Facebookem byl založen Blog Knihovny UP. Je zamýšlen k použití pro delší sdělení seriózního typu a současně i jako platforma pro knihovníky KUP – autory fejetonů, zamyšlení  a jiných kratších literárních útvarů.  

Zahraniční cesty

Za podpory AKVŠ uskutečnila Hana Frycová z oborové knihovny CMTF  týdenní stáž v Irsku, v teologické knihovně Cregan Library v St. Patrick’s College, Dublin, a přijela nabita novými poznatky, zkušenostmi a kontakty.

Za podpory projektu CHINET vycestovala do Číny Zuzana Kelnarová, a nejenže vycestovala, ale i přednášela na mezinárodní konferenci CNKI "Chinese Digital Publishing and Digital Libraries" v Xi'an.

S částečnou podporou projektu "Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií" se H. Sedláčková účastnila 35. konference EASL v Oxfordu (evropských knihovníků pracujících v East Asia knihovnách), kde referovala plénu o pokrocích spolupráce mezi KAS UP a Knihovnou UP na budování knihovny prozatím pracovně nazvané Asia Library. Díky pořadateli z nejpovolanějších, oxfordskému knihovníkovi z Bodleian Library, mohla nahlédnout a prozkoumat kolébku univerzitního knihovnictví v její dávné i současné podobě a uplatnit inspiraci z jejích studoven v KUP.  

Průzkum spokojenosti studentů a pedagogů, návštěvníků Zbrojnice

Průzkum nás potěšil, výsledky byly publikovány zde. Podněty ke zlepšení naší práce i prostředí jsme co nejrychleji uskutečnili.  

Spolupráce

Sdružení SPOLU

V průběhu celého roku klient sdružení SPOLU a jeho asistentka pomáhali při zakládání knih ve výpůjčním oddělení Ústřední knihovny Zbrojnice. Klientovi SPOLU tato praxe umožnila získat reálnou pracovní zkušenost.  

Dobrovolníci

Do života byl uveden institut dobrovolníka, podložen vyhotovením vzoru právní smlouvy, a díky tomu začali v knihovně vypomáhat studenti a zájemci z řad účastníků U3V.  

Vybavení

Nové posuvné dveře ve Zbrojnici

Dveře z projektu Handicapy vylepšily a usnadnily vstup všem návštěvníkům a prosvětlily prostor historické budovy.  

Hřiště na pétanque a turnaj zaměstnanců UP

Knihovna má velký zájem na oživení nádvoří Zbrojnice. Proto svépomocí a s minimem finančních prostředků postavila pod vedením Mgr. Konečného, bývalého šéfredaktora Žurnálu UP, hřiště na pétanque. Ten jako tichá hra neruší studenty ve studovnách prvního patra Zbrojnice, navíc posloužil v podobě turnaje jako prostředek k poznávání a stmelování zaměstnanců různých oddělení UP, pracujících převážně v budově Zbrojnice.  

Další vybavení knihovny

Darem od čínské velvyslankyně obdržela knihovna LED TV.

Oddělení komunikace nabídlo velkou obrazovku, původně umístěnou v průjezdu Křížkovského 8, k umístění ve výpůjčním oddělení KUP tak, aby se aktuality UP i knihovny dostaly k co největšímu počtu návštěvníků.

Software na evidenci šatních skříněk, zakoupený pro pracovníky recepce KUP, odstranil problém s jejich dlouhodobým anonymním blokováním.

Centrum výpočetní techniky po zrušení jedné z přízemních počítačových učeben poskytlo počítače včetně nábytku k využití do časopisecké studovny KUP a zároveň zde zřídilo HelpDesk jako výraznou pomoc studentům, a tím i knihovnicím.  

Zdobení Zbrojnice

Návštěvníky knihovny jsou převážně mladí lidé. Pro jejich (nejen) radost knihovnu zdobíme origami skládankami z papíru a rozdáváme je. Usmívali se a odnášeli si kytičky origami ke svátku sv. Valentýna, pobavili se nad jinotajem k svátku maminek (šňůry matek na silonových šňůrách), motýli origami jim posloužili jako talisman pro štěstí ke zkouškám, lodičky papírové na šťastné vyplutí do prázdnin a nového semestru a potěšili je i jeřábi vznášející se nad jejich hlavami jako připomínka podzimu, než je vystřídaly origami vánočních stromečků a z knih postavený strom velký. 

Za pomoci spřátelených výtvarníků, designérů a umělců jsou náklady korunové a radost návštěvníků veliká.  

Akce pořádané Knihovnou UP

Všechny akce KUP za rok 2015 jsou k nalezení zde.   

Výběr:

Večer deskových her

V úterý 1. prosince 2015 se konal druhý večer deskových her v Ústřední knihovně UP.

Komiksové večerní čtení

V úterý 10. listopadu 2015 se konalo dvanácté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.

Výstava Tradiční čínská medicína

Knihovna Univerzity Palackého a Konfuciova akademie vás zvou na výstavu o historii tradiční čínské medicíny.

Burza skript a učebnic

Knihovna Univerzity Palackého vás zve na burzu skript a učebnic do Ústřední knihovny UP.

Beseda s Pavlem Čechem

Knihovna Univerzity Palackého vás zve 13. října 2015 na besedu s malířem, spisovatelem a ilustrátorem Pavlem Čechem.

Dny evropského dědictví 2015

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na Dny evropského dědictví do Ústřední knihovny UP.

Vyfoťte se s knihou, kterou právě čtete

Knihovna Univerzity Palackého vyhlašuje letní fotografickou soutěž.

Dobrodružné večerní čtení

V úterý 21. dubna 2014 se konalo jedenácté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.

Empírový den v Olomouci

Britské centrum se podílí na přípravě zážitkového dne ve stylu anglické spisovatelky Jane Austenové.

Cesta do fantazie 1. dubna 2015 - mezi knihami se vyspalo třicet studentů

Od devíti hodin večer se včera na Zbrojnici začaly trousit skupinky studentů se spacáky a karimatkami. Třicet jich pak strávilo noc v knihovně.

Hororové večerní čtení

V úterý 10. března 2015 se konalo jubilejní desáté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew