Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
01.12.2014, 09:12, Stáří: 4 r.

Katedra koordinuje projekt na integraci cizinců a menšin

Autor: TZ CMTF

foto: 123RF

Ve čtvrtek dne  4. prosince v 9 hodin dopoledne bude v „ Rotundě“ na půdě Cyrilometodějské teologické fakulty oficiálně zahájen evropský projekt zaměřený na integraci cizinců a menšin „Integration Without  Borders. Tento projekt, kterého se zúčastní 9 partnerů z celé Evropy, koordinuje oddělení humanitárních studií Katedry křesťanské sociální práce teologické fakulty univerzity Palackého.  Projekt je financován z programu Erasmus+, partnerství.

Své zkušenosti a příklady dobré praxe bude mezi sebou sdílet devět partnerských organizací z osmi evropských zemí: Charita Satu Mare z Rumunska, Centrum sociálních iniciativ NADEZ z Makedonie, vzdělávací centra PRO.DOC.S. z Itálie, centrum Vzdělání, Kultura a Solidarita ze Španělska a nezisková organizace Vzdělávání pro nezávislý svět EDIW z Belgie. Dále se na projektu budou podílet tři evropské univerzity: Univerzita v Prešově a její Centrum pro Romská studia, Výzkumný ústav pro migraci v Evropě při Univerzitě v Bambegu a Katedra křesťanské sociální práce na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která je zároveň hlavním koordinátorem projektu. Svým partnerstvím projekt podpořilo také statutární město Olomouc v rámci zapojení odboru sociálních věcí. 

Hlavním cílem projektu Integrace bez hranic je vypracovat tréninkový program pro sociální pracovníky odrážející současné potřeby v oblasti práce s menšinami a cizinci v Evropě a reagující na potřeby těchto cílových skupin, aby byl využit jejich potencionál pro současnou evropskou společnost. K naplnění tohoto cíle budou realizována dvě tréninková setkání ve Španělsku a v Rumunsku, kde budou tyto tréninkové programy testovány. Součástí vytvořeného programu bude posilování kompetencí sociálních pracovníků v oblasti Mezikulturního porozumění a v oblastech Managementu odlišností, Rozvoj projektů a Sociálního podnikání. Online publikace k tématům, ale také publikace ke konkrétním  tréninkovým programům budou veřejně dostupné všem zájemcům na webových stránkách projektu www.projectiwb.eu.

V prvních fázích projektu Integrace bez hranic bude vypracována také online publikace na téma sdílení dobré praxe z oblasti sociální inkluse menšin a cizinců v Evropě, ve které budou publikovány úspěšné zkušenosti partnerů z projektu. Tato publikace může být jedinečným sborníkem s celistvým popisem situace etnických menšin a cizinců v partnerských zemích, přínosná mnohým dalším organizacím s těmito sociálními skupinami pracujícími.

Projekt bude ukončen v srpnu 2016 závěrečným setkáním opět ve městě Olomouci.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew