Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
09.01.2017, 09:58, Stáří: 2 r.

Hýčkejte svou Přírodu!

Máte nápad týkající se popularizace vašeho oboru, zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod.?

Požádejte o fakultní podporu! Nápad může být i přiměřeně šílený.

Děkan PřF UP vyhlašuje VI. výzvu na podávání studentských projektů
na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě na rok 2017.

Hýčkejte svou Přírodu!

Více informacíAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew