Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
09.03.2017, 13:59, Stáří: 2 r.

Filmové představení „Normální autistický film“ na PdF UP

Autor: Tereza Adamcová

Předposlední únorové úterý se neslo v duchu neobyčejné filmové projekce, která se setkala seznačným zájmem veřejnosti. Velký počet návštěvníků tak zaplnil celou aulu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého téměř k prasknutí. Na promítání Normálního autistického filmu dorazily všechny věkové skupiny, od malých dětí až po seniory, od studentů nejen pedagogických oborů, přes rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS) až po odborníky na toto téma.

Film neoddělitelně souvisí s projektem Adventor, tedy sdružením autistů a odborníků, kteří se věnují právě osobám s PAS a jejich rodinám a snaží se šířit osvětu o specifikách osobností jedinců s poruchami autistického spektra. Autor snímku Miroslav Janek dokázal skloubit vtip, originalitu, realismus i lidskost, a stvořil tak ojedinělý dokument, který se snaží bořit tabu ve společnosti a nabízí detailní pohled do soukromí pěti dětí s PAS v delším časovém úseku. Snímek zachycuje jak stinné, tak úsměvné stránky života navzájem velice odlišných, ale diagnózou spojených mladých osob v jejich přirozeném prostředí, ukazuje jejich pocity, nálady a poodkrývá ne vždy lehké situace, do kterých se denně dostávají.

Následující beseda pod taktovkou pana Michala Roškaňuka, iniciátora zmíněného projektu, doplnila informace o vzniku snímku, jeho samotném natáčení i pokračujících osudech hlavních hrdinů. Pan Roškaňuk rozsáhle odpovídal na různorodé dotazy a svými odpověďmi, postřehy a zážitky inspiroval mnohé z nás a poodkryl tak toto ne pro všechny známé téma. Přínosné byly i dojmy rodičů s podobnými zkušenostmi, kteří na snímek reagovali.

V závěru bych ráda poděkovala Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a Ústavu speciálních studií, že nám umnožil uskutečnit tuto akci, a tak alespoň malou měrou pomoci všem, kterých se problematika PAS týká. A v neposlední řadě chci zmínit zásluhy členů Asociace studentů speciální pedagogiky, kteří pod vedením doktorky Kozákové tuto akci zrealizovali.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew