Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
08.04.2016, 12:47, Stáří: 4 r.

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého slavnostně zahájila provoz v nových modernizovaných prostorách

Autor: OK

Olomouc (8. dubna 2016) – Moderně vybavené pracovny, učebny a studovny začali od začátku letního semestru využívat studenti a pedagogové Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV). Všechna její pracoviště našla zázemí v rekonstruované budově Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (LF). Dnešní slavnostní zahájení provozu zároveň připomnělo osm let od založení nejmladší fakulty univerzity.

Fakulta zdravotnických věd získala nové prostory pro provoz děkanátu, všech svých ústavů a jedenácti moderně vybavených učeben v přízemí a v prvním podlaží obou křídel Teoretických ústavů LF. Nové umístění v rekonstruovaných prostorách má i fakultní knihovna. Stěhování proběhlo na začátku roku a dovršilo snahu vedení fakulty o modernizaci a sjednocení jejích pracovišť do jednoho místa. „Díky koncentraci výukových pracovišť získávají pedagogové a studenti časové úspory a současně je modernizována i výuka,“ zdůraznil děkan fakulty Jaroslav Vomáčka. Například učebna ústavu fyzioterapie je vybavena komfortními terapeutickými lůžky, ústav radiologických metod disponuje moderním informačním systémem PACS (picture archiving and communication system) pro správu, archivaci a přenos velkoobjemových digitálních dat. „Zároveň tak bylo umožněno přemístit fakultu do blízkosti provozů Fakultní nemocnice Olomouc i sesterské lékařské fakulty, které se podílejí na teoretické i praktické výuce našich studentů. Jedním z příkladů úzké spolupráce je právě odstartovaný projekt excelentního centra intenzivní péče a kardiopulmonální resuscitace,“ uvedl děkan.

Přestěhování fakulty z dosavadního působiště na třídě Svobody a z nevyhovujících objektů Fakultní nemocnice umožnila rekonstrukce prvních dvou podlaží obou křídel Teoretických ústavů LF. Stavební práce probíhaly od července do října minulého roku a vyžádaly si náklady ve výši téměř 17 milionů korun.

Fakulta zdravotnických věd vznikla jako nejmladší fakulta Univerzity Palackého osamostatněním nelékařských oborů z lékařské fakulty 11. dubna 2008. Tvoří ji sedm samostatných ústavů a poskytuje vzdělání téměř sedmi stovkám studentů ve studijních programech Ošetřovatelství, Porodní asistence, Fyzioterapie, Radiologická asistence a Management a ekonomika ve zdravotnictví. „Drtivá většina z nich po absolvování studia nachází uplatnění v praxi,“ doplnil Vomáčka.

V současné době je připraven k akreditaci magisterský studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci a Zdravotnický záchranář. Výhledově hodlá fakulta nabídnout také bakalářské studijní obory Asistent ochrany veřejného zdraví, Ergoterapeut, anglický studijní program Fyzioterapie a rehabilitace a výuku předmětu Alternativní čínská medicína.

Vedle vzdělávání studentů pro potřeby reálné zdravotnické praxe se fakulta zaměřuje i na vědecko-výzkumnou činnost. Vydává vědecky zaměřené recenzované periodikum pro nelékařské zdravotnické profese s názvem Profese online a úspěšně rozvíjí projekt Centra vědy a výzkumu. „Svědčí o tom například úspěch v soutěži Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví, který vynesl grantovou podporu projektu Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence,“ uvedl Vomáčka.

 

Kontaktní osoba:

Jaroslav Vomáčka | děkan
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
E: jaroslav.vomacka@upol.cz | T: 585 632 850

Jan Galuszka | proděkan pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci E: jan.galuszka@fnol.cz | T: 588 443 208Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew