Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
10.05.2016, 08:52, Stáří: 4 r.

Fakulta zdravotnických věd nabízí unikátní magisterské studium pro porodní asistentky

Olomouc (10. května 2016) – Zcela ojedinělý studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci otevírá pro následující akademický rok Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Nabízí jej jako jediná v České republice. Dodatečné přijímací řízení bude 30. srpna, přihlášky mohou uchazeči posílat do 29. července.

Nově akreditovaný studijní obor je určen absolventům bakalářského studia porodní asistence. Dvouleté navazující magisterské studium nabízí fakulta v prezenční i kombinované formě. Do obou hodlá přijmout deset studentů. Přijímací zkoušky zahrnou písemné testy odborných znalostí z oboru porodní asistence a test kognitivních dovedností a všeobecného společenského přehledu se zaměřením na zdravotnictví.

Úspěšní uchazeči budou přijati ke studiu od akademického roku 2016/2017. „Čeká je především prohloubení odborných znalostí z gynekologie, porodnictví a porodní asistence při poskytování péče ženám, u nichž jsou ohroženy základní životní funkce. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také řadu praktických výkonů, které souvisí se specializovanými činnostmi v gynekologické a porodnické péči,“ přiblížila náplň studia proděkanka fakulty pro studijní záležitosti Zdeňka Mikšová.

Absolventi a absolventky získají kromě specializace úplné vysokoškolské vzdělání a magisterský titul. Uplatnění najdou zejména v nemocničních odděleních jednotek intenzivní péče zaměřených na gynekologii a porodnictví.

Magisterské studium Intenzivní péče pro porodní asistentky nenabízí zatím žádná česká vysoká škola. „Podle ohlasů z praxe už teď víme, že zájem je značný. Doufáme proto, že i když půjde o dodatečné přijímací řízení, přihlásí se dostatečný počet uchazečů a budeme si moci vybírat,“ dodala Zdeňka Mikšová.

Dodatečné příjímací řízení ke studiu Intenzivní péče v porodní asistenci vyhlásila fakulta zdravotnických věd po úspěšné akreditaci v dubnu tohoto roku. S rozšířením nabídky studijních oborů počítá i v akademickém roce 2017/2018. Akreditační komise ministerstva školství by měla v červnu projednat její žádost o akreditaci tříletého bakalářského oboru Zdravotnický záchranář.

Kontaktní osoba:

Zdeňka Mikšová | proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
E: zdenka.miksova@upol.cz | T: 585 632 804Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew