Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
13.11.2015, 08:15, Stáří: 5 r.

Evropský projekt pomohl s komercializací nových technologií v chemii a biologii

Autor: OK

Olomouc (12. listopadu 2015) – Tři inovativní výsledky výzkumu olomouckých přírodovědců by měly v dohledné době najít komerční uplatnění díky evropskému projektu, na němž se v letech 2014 a 2015 podílelo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Řešitelé projektu našli partnery z řad tuzemských i zahraničních firem, s nimiž budou jednat o podmínkách a formách další spolupráce a následné komercializace.

Pracovníci z oblasti transferu technologií z obou center v projektu nazvaném Nové technologie UP v chemii a biologii posuzovali komerční potenciál u vybraných pěti technologií, které zdejší vědci již dříve vyvinuli a během projektu dále rozpracovali a ověřili tak, aby byly co nejlépe připraveny pro budoucí komercializaci. Po jejich následném vyhodnocení dospěli k závěru, že největší šance pro uplatnění na trhu má látka pro kosmetické přípravky proti stárnutí pleti na bázi rostlinných hormonů, technologie na likvidaci sinic prostřednictvím nanočástic a nové funkční obalové materiály pro mikrovlnné aplikace.

„Tyto výsledky jsme dopracovali tak, aby je bylo možné převést do praxe. Vyhledali jsme firmy, které by mohly nové technologie komerčně využít. Některé z oslovených firem vyjádřily zájem o spolupráci, která může mít formu společného vývoje produktu nebo licence. Jednání budou pokračovat,“ uvedla koordinátorka projektu Lucie Plíhalová.

Projekt byl rozdělen do dvou etap. Do první bylo zařazeno celkem pět výsledků práce olomouckých vědců, které během loňského roku jednotlivé vědecké týmy dopracovaly a ověřily jejich technickou proveditelnost. Pracovníci transferu technologií obou center uskutečnili průzkum zájmu trhu, vypracovali plán komercializace a zajistili ochranu duševního vlastnictví. Do druhé fáze, přípravy komercializace, nakonec postoupily tři technologie. Součástí projektu bylo také upevnění infrastruktury, která bude nadále sloužit pro komerční využití významných inovačních výsledků v obou centrech. Zúčastněné týmy využily na realizaci projektu finanční prostředky získané z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ve výši přesahující 17,5 milionu korun.

„Pro Univerzitu Palackého se jednalo o první podporu tohoto druhu, která přinesla příležitost pro dopracování, komerční využití a přenos některých výsledků, kterých vědci dosáhli po dlouhodobém výzkumu, do praxe,“ objasnil Libor Hájek z CRH. Podle něj bude realizační tým ve spolupráci s vědci pokračovat v činnosti i poté, co projekt na konci října úspěšně skončil.

 

Kontaktní osoba:

Lucie Plíhalová | koordinátorka projektu

Centrum regionu Haná | Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

E: lucie.plihalova@upol.cz | T: 585 634 940Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew