Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
11.04.2016, 10:11, Stáří: 4 r.

Díky informacím od včelařů odborníci zmapují ztráty včelstev

Autor: OK

Olomouc (11. dubna 2016) – Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zmapují i po letošní zimě úhyny včelstev v České republice. Zapojí se do mezinárodní studie, jejímž cílem je odhalit příčiny zvýšených ztrát na včelstvech v posledních letech a porovnat tuzemské včelařství s dalšími evropskými zeměmi. K součinnosti vědci vyzývají chovatele včel, kteří na oplátku dostanou užitečné informace, jak škodám předcházet. Zatímco loni včelaři zažívali kritický rok, letos by měla být situace příznivější.

Naším cílem je získat údaje a postřehy od co největšího počtu včelařů, ať již v letošní zimě ztráty zaznamenali, nebo nikoli. Vyplněním krátkého dotazníku nám včelaři velmi pomáhají. Z předchozích dvou ročníků jsme mohli porovnat údaje o úspěšnosti přezimování a o zdravotním stavu včelstev napříč regiony i evropskými zeměmi. Snažíme se společně s kolegy ze zahraničních univerzit nalézt cesty, jak zlepšit zdravotní stav včelstev. Kromě vyhodnocování odpovědí zkoumáme i imunitu včel v laboratořích,“ uvedl Jiří Danihlík z přírodovědecké fakulty. Dotazník mohou včelaři vyplnit do 31. května na adrese www.coloss.cz.

V Evropě se podobná šetření konají již od roku 2007, Česká republika se k aktivitě mezinárodní vědecké asociaci COLOSS připojila před třemi lety. Jedná se o jediný průzkum v České republice, který takto komplexně problematiku úhynů řeší a současně umožňuje srovnání na mezinárodní úrovni. Loni se do něj zapojilo téměř tisíc tuzemských včelařů, což je 1,7 procenta z celkového počtu. Chovatelům v loňském roce uhynulo 19,4 procenta včelstev, o rok dříve to bylo 6,6 procenta. Za hlavního viníka včelaři označili parazitického roztoče kleštíka včelího, který způsobuje varroózu a otevírá cestu dalším, především virovým onemocněním včelstev. Varroóza ale včely nezahubí, jestliže chovatel včas odhalí zvýšené napadení včelstva a zahájí léčbu. „Pro včelaře je skutečně zásadní, aby zdravotní stav včel pravidelně sledovali a případně začali včas s léčbou,“ upozornil Danihlík.

Projekt zaštiťuje přírodovědecká fakulta ve spolupráci s rakouskou Karl-Franzens University Graz za přispění fondu na podporu česko-rakouské spolupráce AKTION. Partnerem se poprvé stala Státní veterinární správa, která může získaná data využít pro zlepšení české včelařské situace. Průzkum podporuje i Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ.

 

Kontaktní osoba:

Jiří Danihlík
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: jiri.danihlik@upol.cz | T: 585 634 931 | M: 724 758 774Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew