Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
11.01.2016, 13:03, Stáří: 4 r.

Den otevřených dveří Univerzity Palackého: studium, věda i testy

Autor: OK

Olomouc (11. ledna 2016) Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční v sobotu 16. ledna 2016 na všech osmi fakultách, ale také v Ústřední knihovně či v Pevnosti poznání. Budoucím vysokoškolákům nabídne v době od 9 do 14 hodin kompletní informační servis. Návštěvníci mohou zdarma využít speciální autobusovou linku. Jízdní řád a podrobná nabídka studijních oborů jsou k dispozici na stránkách www.studuj.upol.cz.

Den otevřených dveří Univerzity Palackého poskytuje návštěvníkům kompletní informační servis. „Své dveře otevírá Univerzita Palackého nejen středoškolským studentům a zájemcům o studium, kteří se mohou při této příležitosti zeptat na vše ohledně nabízených studijních oborů, podmínek přijímacího řízení, nahlédnout do výukových prostor a laboratoří. Rádi bychom na olomoucké univerzitě v tento den přivítali také širokou veřejnost, rodiče uchazečů i ostatní obyvatele jednoho z nejkrásnějších univerzitních měst, kteří se každodenně se studenty potkávají a procházejí kolem našich budov. V sobotu mají jedinečnou možnost do nich nahlédnout,“ uvedla tisková mluvčí olomoucké univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Během informačních bloků na každé fakultě budou zástupci vedení informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení a odpovídat na dotazy zájemců. Návštěvníkům budou k dispozici také studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Experimenty, měření a testy studijních předpokladů

Zájemci o studium na přírodovědecké fakultě si kromě učeben a společných prostor budou moci prohlédnout i specializované laboratoře, v nichž se dělá špičková věda. Uvidí např. ukázky specializovaných vyšetření zraku, zjistí, jak se chovají magnetické nanočástice, jak se měří na skenovacím elektronovém mikroskopu nebo jak funguje unikátní zařízení, které sleduje pohyb očí při práci s počítačem. Na filozofické a pedagogické fakultě si návštěvníci mohou cvičně napsat test studijních předpokladů, na lékařské fakultě pod vedením studentů poskytnout první pomoc. Studenti oboru Zubní lékařství předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní. Měřicí přístroje, měření tělesného složení, test pro hodnocení úrovně motoriky i interaktivní kvíz čekají na zájemce na fakultě tělesné kultury. Odborníci je zde seznámí také s měřícími systémy pro analýzu zatížení nohy při chůzi, doby reakce na vizuální či akustický podnět nebo pro detekci pohybu očí.

Pevnost poznání

Během dne otevřených dveří se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky (17. listopadu 7). Pro návštěvníky bude mít zdarma otevřenou expozici Věda v pevnosti. Ostatní prostory muzea budou od 9 do 18 hodin přístupné za běžné vstupné. Animátoři seznámí zájemce s expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu. Více informací na www.pevnostpoznani.cz.

 

Informační bloky a doprovodný program na jednotlivých fakultách

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Na studijním oddělení budou referentky poskytovat informace o otevíraných oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Zástupci Katedry křesťanské výchovy představí uchazečům studijní obor Sociální pedagogika a zodpoví jejich dotazy.

Zástupci Katedry křesťanské sociální práce poskytnou podrobné informace o studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc, a o navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce.

Lékařská fakulta (LF)

Den otevřených dveří se uskuteční v prostorách Teoretických ústavů (Hněvotínská 3). V tzv. velké posluchárně se za účasti vedení fakulty uskuteční informační vstupy v 9:30 a 11:30 hodin. Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace.

V případě zájmu mohou účastníci navštívit ústav lékařské biofyziky, ústav normální anatomie (anatomické muzeum), ústav lékařské chemie a biochemie, ústav klinické a molekulární patologie, ústav biologie, ústav mikrobiologie a kliniku zubního lékařství.

Filozofická fakulta (FF)

Informační bloky se zástupci vedení fakulty se uskuteční paralelně na dvou místech: v ulici Křížkovského 12 v místnosti 2.03 (1. poschodí) v 10 a 11:30 hodin; a na třídě Svobody 26 v aule 2.31 (1. poschodí) v 10 a 11:30 hodin.

Podrobné údaje o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Uchazeči si mohou zkusit napsat test předpokladů ke studiu na FF. Výsledky budou zveřejněny na webu fakulty od 21. ledna. Testování proběhne na Konviktu (Univerzitní 3, místnost AM) v 9, 11 a ve 13 hodin, délka trvání testu je 50 minut. K registraci je třeba se dostavit vždy minimálně 15 minut před zahájením testování.

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Informace o podmínkách přijímacího řízení, nabídce studijních oborů, uplatnění absolventů v praxi, ale i zajímavosti z oborů získají návštěvníci v 9 a 11 hodin v aule fakulty na 17. listopadu 12 při setkáních s děkanem a proděkanem pro studijní záležitosti.

Bližší informace o programu na jednotlivých katedrách

 

Pedagogická fakulta (PdF)

Den otevřených dveří se uskuteční v hlavní budově na Žižkově náměstí 5. Informační bloky se zástupci vedení se uskuteční v auditoriu fakulty, a to v časech 9:30 a 12 hodin. Mezi setkáními budou promítány instruktáže s nabídkou studijních oborů a spot studentů PdF. Referentky na studijním oddělení podají informace o nabízených studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. Garantující katedry a ústavy fakulty poskytnou zájemcům podrobné údaje o studijních programech, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, o uplatnění absolventa v praxi i o možnostech mezifakultních studií.

Zájemci si budou moci vyzkoušet test studijních předpokladů nanečisto, který si sami vyhodnotí. 

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Informační bloky prezentující informace o přijímacích zkouškách, studiu, ubytování, stravování i studiu v zahraničí se uskuteční v aule NA 401, a to v 10 a ve 12 hodin. Bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka.

Doprovodný program:

APA
Zájemci nahlédnou do světa sportujících handicapovaných: vyzkoušejí si bocciu, indoorový curling či jízdu na sportovním vozíku. Dozvědí se, co je monoski či biski nebo jaké projekty naši studenti připravují pro handicapované.

Prohlídka AC BALUO
Prohlídky prostor Aplikačního centra BALUO exkluzivně ještě před jeho oficiálním otevřením se odehrají v 10, ve 12 a 13 hodin. Maximální počet je 25 osob na jednu prohlídku. Nutnost přihlášení u hlavního informačního stánku v budově A.

RADOST Z POHYBU
Portál www.radostzpohybu.cz je zaměřen na podporu pohybové aktivity a aktivního životního stylu. Zájemcům nabídneme pohybově-vědomostní kvíz, informace o projektu Větrání nebo Jogito ergo sum či možnost otestovat si pohybovou zdatnost se systémem Indares.com.

ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ
Pohyb na běžeckém ergometru, odezva organismu na simulovanou nadmořskou výšku, hodnocení vitální kapacity plic nebo měření variability srdeční frekvence. Tyto aktivity čekají na zájemce v laboratoři zátěžové fyziologie: Analýza zatížení nohy při chůzi (FootScan), Přístroj na detekci pohybu očí (Eye tracker), Přístroj na měření reakčních schopností (reaktometr Fitronic), Měření tělesného složení (Tanita MC-980 MA), Analýza chůze, běhu a výskoku (Optojump).

Podrobný program

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

V prostorách před tzv. malými posluchárnami Teoretických ústavů lékařské fakulty budou poskytovány informace o studiu, podmínkách přijímacího řízení apod. V tzv. malé pravé posluchárně se za účasti vedení uskuteční informační vstupy, a to v 9:30, 10:30 a ve 12 hodin.

Zájemci budou moci navštívit pracoviště fakulty, např. Kineziologickou laboratoř a Centrum praktických dovedností, v němž se studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku.

Právnická fakulta (PF)

Informace o přijímacím řízení, studiu a o fakultě poskytnou informativní vstupy v 10 a 12 hodin aule v budově B. Potrvají vždy cca 45 minut. V předsálí auly budou na veškeré dotazy odpovídat během celého dne studijní referentky.

Doprovodný program:

UKÁZKA VÝUKY V PŘEDMĚTU STREET LAW (právo pro každý den)
V předmětu Právo pro každý den vyučují studenti PF UP právo na ZŠ a SŠ. V 9, 11 a ve 13 hodin v rotundě v budově A (přízemí) budou mít zájemci možnost se takové hodiny zúčastnit.

NÁVŠTĚVA A POVÍDÁNÍ O PRVNÍ STUDENTSKÉ PRÁVNÍ PORADNĚ V ČR
Jedním z nejpraktičtějších předmětů na PF UP je Studentská právní poradna, kde studenti pod pozorem pedagogů poskytují právní poradenství osobám, které se do poradny dostaví. Jak poradna funguje, se zájemci dozvědí v 9 a ve 13 hodin v učebně č. 4 v budově A.

VIDEA ZE SOUTĚŽÍ V MOOT COURTECH (simulovaných soudních jednáních)
Simulovaná soudní jednání fungují na bázi soutěží v češtině i v angličtině, s národní či mezinárodní účastí. Jaké dovednosti se zde procvičují, se zájemci dozvědí v předsálí auly v budově B.

PREZENTACE AKTIVNÍCH STUDENTSKÝCH SPOLKŮAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew