Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
10.11.2015, 10:36, Stáří: 5 r.

Den otevřených dveří Univerzity Palackého: informace, testy, experimenty a exkurze

Autor: OK

Olomouc (10. listopadu 2015) Univerzita Palackého přivítá v pátek 20. listopadu 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří na pěti fakultách nabídne budoucím posluchačům v době od 9 do 14 hodin informace všeho typu. Návštěvníci mohou zdarma využít speciální autobusovou linku, která je dopraví k univerzitním budovám po celém městě. Podrobná nabídka studijních oborů i jízdní řád autobusu jsou k dispozici na webových stránkách www.studuj.upol.cz.

Den otevřených dveří Univerzity Palackého poskytuje návštěvníkům kompletní informační servis. „Tuto aktivitu považujeme za velice přínosnou zejména pro středoškolské studenty, ale nejen pro ně. Zájemci o studium na druhé nejstarší univerzitě v České republice mají šanci dozvědět se vše o podmínkách přijímacích zkoušek i samotného studia v Olomouci. Příchozí se mohou zeptat na vše, co je zajímá, a současně si na vlastní oči prohlédnout výukové prostory i laboratoře. Na některých fakultách čeká na návštěvníky zajímavý doprovodný program, který jim umožní nahlédnout „pod pokličku“ vysněného studijního oboru. Otevřeno bude také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, kam budou mít v tento den uchazeči o studium volný vstup,“ uvedla tisková mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Během informačních bloků na každé fakultě budou zástupci vedení informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení a odpovídat na dotazy zájemců. Návštěvníkům budou k dispozici také studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Experimenty, analýzy, testy

Zájemci o studium na přírodovědecké fakultě si budou moci kromě učeben prohlédnout i specializované laboratoře, v nichž se dělá špičková věda. Spolu s fyziky můžou sledovat měření vlastností nanoelektronických součástek na skenovacím elektronovém mikroskopu nebo se seznámí s unikátním zařízením na sledování pohybu očí při práci s počítačem. V případě dobrého počasí uvidí i dálkově řízené drony při fotografování krajiny nebo budou pozorovat Slunce. Mohou si také vyzkoušet práci s počítači Apple nebo se podívat na ukázky školních pokusů. Na filozofické a pedagogické fakultě si návštěvníci mohou vyzkoušet test studijních předpokladů. Měřicí přístroje, měření tělesného složení, test pro hodnocení úrovně motoriky i interaktivní kvíz zaměřený na životní styl českých dětí čekají na návštěvníky na fakultě tělesné kultury. Odborníci je zde seznámí také s měřícími systémy pro analýzu chůze, běhu, doby reakce na vizuální či akustický podnět.

 

 

Pevnost poznání

Během Dne otevřených dveří UP se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky (třída 17. listopadu 7). Pro návštěvníky bude mít od 9:00 do 17:00 otevřeno zdarma. Animátoři seznámí zájemce s expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu. Více informací na http://www.pevnostpoznani.cz/.

Informační bloky a doprovodný program na jednotlivých fakultách

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Na studijním oddělení fakulty budou referentky poskytovat informace o otevíraných studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Zástupci Katedry křesťanské výchovy představí uchazečům studijní obor Sociální pedagogika a zodpoví jejich dotazy.

Zástupci Katedry křesťanské sociální práce poskytnou podrobné informace o studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc, a o navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce.

Filozofická fakulta (FF)

V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou paralelně na dvou místech fakulty:

- v Křížkovského ulici 12, místnost 2.03 (2. poschodí) v časech 10:00–10:45 a 11:30–12:15; - na třídě Svobody 26, aula 2.31 (2. poschodí) v časech 10:00–10:45 a 11:30–12:15.

Podrobné údaje o studijních programech, jednotlivých oborech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích a o uplatnění absolventů v praxi budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují. Studijní referentky budou poskytovat informace o nabízených studijních programech a oborech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Uchazeči si mohou zkusit nanečisto napsat test předpokladů ke studiu na FF. Testování se uskuteční v Uměleckém centru UP (Univerzitní 3, místnost AM), a to v 9:00, 11:00 a 13:00 hodin, test potrvá 50 minut. K registraci je třeba se dostavit minimálně 15 minut před zahájením.

Výsledky budou od 25. listopadu zveřejněny na http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/.

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Přírodovědecká fakulta uvítá návštěvníky v budově na třídě 17. listopadu 12, v Pevnosti poznání (třída 17. listopadu 7) a v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (Šlechtitelů 27). Prostřednictvím videopřenosu budou moci nahlédnout i do laboratoře spektroskopických metod v budově Vědeckotechnického parku UP.

Informace o podmínkách přijímacího řízení, nabídce studijních oborů, uplatnění absolventů v praxi či možnostech zahraničních stáží poskytne vedení fakulty v aule (tř. 17. listopadu 12, 2. patro), a to v 9:00 a v 11:00 hodin. Po zodpovězení dotazů poskytnou podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech zástupci příslušných kateder.

 

Bližší informace o programu na jednotlivých katedrách: http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/

Pedagogická fakulta (PdF)

Den otevřených dveří se uskuteční v hlavní budově na Žižkově náměstí 5. Garantující katedry a ústavy fakulty poskytnou zájemcům podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi, o možnostech mezifakultních studií. Rozmístění pracovišť bude zveřejněno při vchodu do areálu fakulty.

V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky se zástupci vedení v auditoriu fakulty, a to v časech 9:00–10:00 a 12:00–13:00. Mezi setkáními budou promítány instruktáže s kompletní nabídkou studijních oborů a video spot studentů PdF. Referentky na studijním oddělení podají informace o nabízených studijních programech a oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Zájemci si budou moci vyzkoušet test studijních předpokladů nanečisto, který si sami vyhodnotí. 

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Informační bloky se uskuteční v aule fakulty, a to v 10:00 a ve 12:00 hodin.

Pro zájemce fakulta připravila také zajímavý doprovodný program:

Prohlídka AC BALUO: Fakulta zve k prohlídce prostor aplikačního centra BALUO ještě před jeho oficiálním otevřením. Začátky prohlídek v 10:00, v 11:00 a 13:00 hodin. Maximální počet je 25 osob na jednu prohlídku.

Eye tracker: Tento unikátní přístroj snímá a analyzuje vizuální informace. Detekuje pohyb očí a pomocí externích kamer zobrazí, na co se lidé dívají.

Test MABC: Návštěvníci si mohou vyzkoušet test pro hodnocení úrovně motoriky určený pro děti ve věku 3–16 let.

Rekola: Zájemcům představíme unikátní systém bikesharingu, tedy sdílení růžových kol.

Fitronic: Počítačově řízený reaktometr Fitronic určený pro měření různých druhů reakcí na různé podněty uchazečům ukáže, jaké jsou jejich reakční schopnosti.

Optojump: Optický systém Optojump je určen pro analýzu chůze, běhu nebo výskoku.

Radost z pohybu: Portál www.radostzpohybu.cz je zaměřen na podporu pohybové aktivity a aktivního životního stylu. Zájemci si mohou zkusit pohybově-vědomostní kvíz; zjistit, kolik ujdou po fakultě kroků nebo otestovat svou pohybovou zdatnost se systémem Indares.com.

Měření tělesného složení: Měření tělesného složení prostřednictvím metody bioelektrické impedance na přístroji InBody 720. Kdo bude chtít, zjistí, jaký je v jeho těle poměr svalové, tukové hmoty a vody.

Zátěžové testování

Analýza zatížení nohy při chůzi

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Fakulta pořádá "klasický" den otevřených dveří pouze v lednovém termínu, nicméně v listopadovém termínu mohou zájemci od 9:00 do 14:00 hodin navštívit studijní oddělení FZV (tř. Svobody 8), kde jim studijní referentky poskytnou informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení apod.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew