Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
16.01.2017, 10:22, Stáří: 2 r.

Den otevřených dveří Pedagogické fakulty UP

Autor: PdF

21. ledna 2017 od 9.00 do 14.00 hod.

Zájemci o prezenční, kombinované studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2017/2018 mohou v době od 9.00 do 14.00 hodin navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště fakulty.

Informační blok proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení se koná v 10.30 hod. v přízemí v auditoriu Pedagogické fakulty.

Uchazeči si také mohou vyzkoušet  psaní testů studijních předpokladů nanečisto v posluchárně N 3 v přízemí fakulty od 11.30 hod. Testy si studenti dle obdrženého klíče sami vyhodnotí.

Ve vestibulu v přízemí hlavní budovy bude promítán program Dne otevřených dveří, možnosti studia s kompletní nabídkou studijních oborů a propagační video studentů Pedagogické fakulty.   

Po celou dobu konání Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium katedry a ústavy fakulty poskytovat podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi a o možnostech mezifakultních studií. 

Referentky studijního oddělení poskytnou informace o nabízených studijních programech a oborech pro akademický rok 2017/2018, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, termínech podávání přihlášek, termínech přijímacích zkoušek a další podstatné informace související s přijímacím řízením v kancelářích studijního oddělení v 1. poschodí vpravo.

K dispozici budou progapační a informační materiály o studiu (v tištěné podobě i ve formě elektronické).

Na PdF můžete rovněž navštívit zahraniční oddělení, které zastupuje M. Weiglhoferová. Informace podává ve své kanceláři ve 2. poschodí, č. dveří 3.69.

Představí se vám i Centrum podpory studentů se specifickými potřebami v posluchárně N12 (1. poschodí). Centrum, které poskytuje své služby všem fakultám Univerzity Palackého, zastupuje Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Pracovníci centra budou na Dni otevřených dveří v auditoriu a na N13 tlumočit informační bloky do znakového jazyka.

Informace k přijímacímu řízení můžete získat také na webové adrese www.studuj.upol.cz.

Rozmístění pracovišť

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Žižkovo nám. 5, přízemí vpravo

Informace o studiu oborů

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Vychovatelství
 • Řízení volnočasových aktivit

poskytuje průběžně v posluchárně č. 7 (přízemí) Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Prezentovány budou obory a předměty, kurzy, závěrečné práce a herní aktivity v rámci oboru Vychovatelství. Hromadné prezentace se uskuteční v časech: 9.15, 10.15, 11.15, 12.15 a 13.15 hod.

Katedra primární a preprimární pedagogiky

 Žižkovo nám. 5, 3. poschodí vpravo

Informace o studiu oborů

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Předškolní pedagogika.

Individuální konzultace poskytnou průběžně na chodbě v prostorách  katedry doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D., Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. a PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

Ústav speciálně pedagogických studií

Žižkovo nám. 5, 1. poschodí vlevo

Informace o oborech v rámci studijního programu

 • Speciální pedagogika

poskytují průběžně v posluchárně N13 (1. poschodí) doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., Mgr. Michal Růžička, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D., Mgr. Hana Majerová, Ph.D. a Mgr. Jitka Králíková.

Hromadná prezentace se bude konat v 9.30 a 12.45 hod. v posluchárně N 13 (1. poschodí).  

Prezentovány budou obory a předměty, prezentace Centra podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami – ukázka speciálněpedagogické praxe, prezentace laboratoří.

Katedra antropologie a zdravovědy

Žižkovo nám. 5, 3. poschodí vlevo

Informace o studiu oborů

 •   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
 •   Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
 •   Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

poskytují v místnosti LM3 Mgr. Petr Zemánek, PhD., PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. a RNDr. Kristina Tománková, Ph.D.

Studentské „zájmové koutky“ (stanoviště):

 1. První pomoc – praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace,
 2. Péče o zdravé i nemocné – simulace těhotenství, stáří, kuřáckých plic atd.,
 3. Výchova ke zdraví – praktická ukázka pomůcek pro racionální výživuapod.,
 4. Antropometrie – měření složení lidského těla prostřednictvím přístroje IN-BODY.

Katedra českého jazyka a literatury

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vlevo

Informace o studiu oborů

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

podávají průběžně Mgr. Milan Polák, Ph.D. a Mgr. Jana Sladová, Ph.D. v posluchárně P23 ve 2. poschodí formou individuálních pohovorů.

Současně budou prezentovány vědecké výstupy. Prezentace  laboratoří Katedry českého jazyka a literatury, projektové aktivity Centra prevence rizikové virtuální komunikace - PRVOK) včetně nabídky propagačních materiálů KČJ se uskuteční v posluchárně N32.

Katedra společenských věd

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vpravo, v posluchárně N25

Informace o studiu oborů

 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ  
 • Historie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

podávají průběžně Mgr. David Hampl, Ph.D. a PhDr. Petr Zima, Ph.D.

Hromadná prezentace se uskuteční v 9.15, 10.00 a ve 12.45 hod. v posluchárně N25 (obory, předměty, prezentace katedry na sociálních sítích, prezentace Letní školy společenských věd a dalších vzdělávacích aktivit katedry – semináře, workshopy, přípravné kurzy pro studenty středních škol, multimediální prezentace katedry).

Katedra matematiky

Žižkovo nám. 5, 2. poschodí vpravo

Informace o studiu oborů

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání 
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

podává průběžně v posluchárně N24 doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. a studenti magisterského studia.

Doprovodné aktivity – popularizace matematiky – zábavná matematika.

Katedra technické a informační výchovy

Žižkovo nám. 5, 1. poschodí vlevo

Informace o studiu oborů

 • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání 
 • Učitelství technické a informační výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ  

poskytují individuálně v posluchárně P 11 (1. poschodí) doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D., Mgr. Martin Havelka, Ph.D.,
RNDr. Miroslav Janu, Ph.D. a studenti doktorského studijního programu.

Odborné laboratoře a dílny budou přístupné zájemcům v každou celou hodinu od 10.00 do 13.00 hodin (dřevodílna, kovodílna, laboratoř LEGO N31, elektrolaboratoř N34, učebna výpočetní techniky N35, učebna didaktických praktik LEL).

Katedra biologie

Purkrabská 2,  2. poschodí

Informace o studiu oborů

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ

podávají průběžně v seminární místnosti č. 3.04 Mgr. Monika Morris, Ph.D. a Ing. Pavlína Škardová, Ph.D.

Katedra hudební výchovy

Univerzitní 3 a 5,  Umělecké centrum UP, levé křídlo (rekonstruovaný jezuitský konvikt)

Informace o studiu oborů

 • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

poskytují průběžně v 1. poschodí levého křídla Uměleckého centra v učebně č. 112, 111, 110, 208 PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D., Mgr. Filip Krejčí, Ph.D., Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D., Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. a Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

 • Prezentace notačních a hudebních počítačových programů (9.30 – 10.15 hod.),
 • Prezentace programu Slyšet jinak a Univerzitního pěveckého sboru Ateneo (9.30 – 10.15 hod.),
 • Prezentace didaktických pomůcek (9.30 – 10.15 hod.),
 • Kreativní workshopy (9.30 – 10.15 hod.) – výroba netradičních hudebních nástrojů, souborová hra (Boomwhackers).

Ústav cizích jazyků

Sekce anglického jazyka a literatury

Žižkovo nám. 5, 4. poschodí

Informace o studiu oborů

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ  

budou podávány nepřetržitě v průběžné prezentaci v posluchárně č. 50 (4. poschodí). Prezentaci sekce anglického jazyka zastupují: Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. a
Mgr. Eva Nováková.

Sekce německého jazyka a literatury

Žižkovo nám. 5, 4. poschodí

Informace o studiu oborů

 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
 • Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

budou podávány nepřetržitě v průběžné prezentaci v posluchárně č. 45  (4. poschodí). Prezentaci sekce německého jazyka zastupují: PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D. a Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy

Univerzitní 3 a 5, Umělecké centrum UP (rekonstruovaný jezuitský konvikt)

Informace o studiu oborů

 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
 • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
 • Muzejní a galerijní pedagogika

poskytují průběžně v seminární pracovně katedry v 1. poschodí v posluchárně č. 118 Ing. Petr Zatloukal, PaedDr. Taťána Šteiglová, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Silvie Novotná.

Od  13.00 hod. do 13.30 hod. se uskuteční hromadná prohlídka jednotlivých ateliérů Katedry výtvarné výchovy. Můžete si také prohlédnout výstavu prací studentů.

Centrum celoživotního vzdělávání

Žižkovo nám. 5, přízemí šatna

Informace o studiu podává Ing. Igor Škarabella, Mgr. Martina Bartoníčková, Mgr. Klára Hrubá a Mgr. Barbora Mlčochová.Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew