Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
04.11.2011, 08:58, Stáří: 13 r.

Dar paní Josefiny Napravilové umožnil získat stipendium dalším posluchačům Lékařské fakulty UP

Autor: Milada Hronová

Další dvě studentky Lékařské fakulty UP letos získaly stipendium Josefiny Napravilové. V prvním případě předala LF poukázku na finanční obnos ve výši 30 tisíc korun nejlepší absolventce již MUDr. Marcele Hladné v rámci promoce. V druhém případě si šek na 20 tisíc korun převzala 25. října z rukou děkana fakulty prof. Milana Koláře posluchačka oboru Všeobecné lékařství Hana Jugová v průběhu jednání Akademického senátu LF UP.

„Docela složitě jsem se rozhodovala, jestli budu studovat medicínu. Kromě Lékařské fakulty jsem se totiž dostala také na Právnickou fakultu. Ke studiu medicíny jsem se pak rozhodla v době, kdy jsem byla pacientkou Fakultní nemocnice Olomouc. Měla jsem možnost vidět lékaře, sestry i ostatní zdravotnický personál, jak jsou svou prací zaujatí. Bylo na nich vidět, že pomocí druhým lidem žijí. Tehdy jsem se rozhodla, že budu studovat Lékařskou fakultu, i když by mne bavilo studovat asi obojí,“ sdělila Žurnálu UP Hana Jugová, která absolvovala první ročník studia s průměrem 1,00. „Ke studiu jsem nastoupila s velkými obavami, že to nezvládnu. Dnes jsem spokojena. Ráda bych poděkovala Lékařské fakultě, studuje se mi tu velmi dobře,“ dodala Hana Jugová, která za studiem medicíny dojíždí do Olomouce z Šumperku.
V životě Josefiny Napravilové hrály důležitou roli děti, studenti a láska k vlasti a demokracii. Tato žena, jejímž životním údělem je pomoc, solidárnost a věrnost demokratickým principům, pomáhala za pražského povstání s nasazením vlastního života ošetřovat raněné, v dalších květnových dnech pracovala ve stanici Červeného kříže a začala se zajímat o osudy hledaných českých dětí. A s úspěchem. Našla čtyřicet českých dětí, které dopravila domů. Mj. také proto jí prezident ČR předal 28. 10. 2009 státní ocenění – Řád Tomáše Garrigua Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Myšlenka finančně podpořit studia budoucích českých lékařů se zrodila po návratu z jejího mnohaletého pobytu v Kanadě, odkud se v roce 1994 přestěhovala zpět do ČR. Podle svých slov byla nemile překvapena stavem českého zdravotnictví, a protože shodou okolností mj. vyučovala angličtinu i studenty lékařství, rozhodla se své úspory rozdělit na tři díly mezi Univerzitu Palackého v Olomouci, Západočeskou univerzitu v Plzni a Univerzitu Hradec Králové. Pro Lékařskou fakultu UP to představovalo dar ve výši 700 tisíc korun a podle přání mecenášky mají z této sumy každoročně obdržet stipendium vybraní posluchači LF. „Chtěla bych touto sumou do studentů trochu drcnout, aby se začali učit, aby měli ctižádost být dobrými lékaři, protože být lékařem je jedna z nejdůležitějších profesí vůbec,“ sdělila paní Josefina Napravilová před časem v rozhovoru pro Žurnál UP.

Stipendium Josefiny Napravilové je poskytováno nejlepšímu studentovi magisterského programu prvního ročníku a nejlepšímu absolventovi magisterského programu LF UP, a to od akademického roku 2009/2010. Do současné doby bylo díky mecenášství Josefiny Napravilové rozděleno studentům LF UP 150 tisíc korun.

Milada Hronová, foto Marek Otava

Na snímku: Jedno ze stipendií Josefiny Napravilové předal děkan LF prof. Milan Kolář studentce Všeobecného lékařství Haně JugovéAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew