Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
20.09.2016, 12:49, Stáří: 4 r.

Celostátní sjezd oftalmologů uvítá v Olomouci světově uznávaného očního specialistu

Autor: OK

Olomouc (20. září 2016) – Do Olomouce přijede jeden z nejvýznamnějších současných oftalmologů, přednosta Oční kliniky Univerzity v Reykjavíku Einar Stefánsson. Vystoupí jako hlavní host XXIV. sjezdu České oftalmologické společnosti, který spolupořádá Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (LF UP) a Fakultní nemocnice Olomouc. Uskuteční se ve dnech 22.–24. září v olomouckém Clarion Congress Hotelu.

Přednáška uznávaného islandského experta se bude týkat fyziologie a farmakologie diabetické retinopatie – problematiky poškození sítnice, vznikající v důsledku diabetes melitus. „Profesor Stefánsson se ve své odborné práci zaměřuje na kyslíkový metabolismus sítnice a je jedním z duchovních otců tzv. automatické retinální oxymetrie. Jde o přístroj, který pomocí spektrofotometrie měří množství kyslíku v sítnicových cévách. Umožňuje tak metabolické a strukturální snímkování sítnice a vyhodnocení změn, které provázejí různá oční onemocnění,“ vysvětlil odborný asistent Oční kliniky LF UP Martin Šín.

Jak upozornil, olomoučtí oftalmologové byli mezi prvními, kteří unikátní zařízení začali úspěšně využívat ve své výzkumné medicínské praxi. „Díky tomu se nám podařilo popsat proces, při němž dochází ke zvýšenému okysličování sítnicových žil po chirurgických zákrocích na sklivci a sítnici. Klinicky se o něm vědělo, nebylo ale známo, proč ke zlepšení dochází. My jsme tyto příčiny objasnili jako první na světě,“ popsal Martin Šín. V současné době spolupracuje olomoucká klinika s týmem Einara Stefánssona zejména v oblasti výzkumu změn kyslíkové saturace u pacientů s okluzí, tedy uzavřením centrální sítnicové žíly.

Profesor Einar Stefánsson vede oční kliniku na lékařské fakultě Univerzity v Reykjavíku od roku 1989. Několik let byl také hostujícím výzkumníkem v National Eye Institute v Bethesdě a v lékařském centru Dukeovy Univerzity v Durhamu. Na svém kontě má více než dvě stovky publikací v časopisech vedených v databázi Web of Science. Jeho h-index 41 představuje jednu z nejvyšších hodnot mezi evropskými očními specialisty. Působí také ve vedení několika prestižních oftalmologických časopisů a je držitelem řady islandských a evropských ocenění.

Třídenní oftalmologický sjezd nabídne několik bloků přednášek, workshopů, interaktivních mítinků k vybraným odborným tématům i vzdělávací kurzy pro oční specialisty. Účastníci se zároveň seznámí s novými technologiemi a postupy, které využijí v klinické i výzkumné praxi. Odborné setkání lékařů doprovodí souběžné sympozium zdravotních sester. V rámci doprovodného programu je pro ně připraven varhanní koncert v chrámu sv. Mořice i společenský večer v Hotelu Velká Bystřice. „Věřím, že sjezd bude kvalitní odbornou událostí s dostatečným prostorem k neformálním osobním kontaktům, odborným diskuzím i k příjemným společenským setkáním,“ uvedl prezident sjezdu a přednosta olomoucké oční kliniky Jiří Řehák.

Záštitu nad XXIV. výročním sjezdem České oftalmologické společnosti ČLS JEP převzali děkan LF UP Milan Kolář, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík a primátor Olomouce Antonín Staněk. Slavnostní zahájení je připraveno na čtvrtek 22. září v 10 hodin v sále Foliant Clarion Congress Hotelu.

 

Kontaktní osoby:

Jiří Řehák | přednosta
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Oční klinika
E: rehakj@fnol.cz | T: 588 443 272

Martin Šín | odborný asistent
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Oční klinika
E: sin.martin@seznam.cz | T: 588 444 207Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew