Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
13.06.2016, 10:21, Stáří: 4 r.

Akademický senát Univerzity Palackého podpořil protesty České konference rektorů

Autor: OK

Olomouc (13. června 2016) – Senátoři Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se připojili k apelu rektorů, kteří vyzvali českou akademickou obec k projevům veřejného nesouhlasu s návrhem rozpočtu pro vysoké školy. Senát také podpořil důrazný protest České konference rektorů proti odstavení Informačního systému evidence výsledků vědy, výzkumu a inovací.

Univerzitní senát souhlasí se stanoviskem rektorů, podle nějž je návrh rozpočtu v rozporu s deklarovanou podporou školství jako jedné z priorit vládní politiky. „Ačkoli nám bylo několikrát slíbeno dorovnání výrazného poklesu financí v minulém roce i ve střednědobém výhledu, dověděli jsme se, že nic z toho není pravda – o penězích pro vysoké školy ministři na prvním vládním jednání o rozpočtu vůbec nejednali. Proto se vysoké školy prostřednictvím rektorů dohodly, že pokud se pro ně do konce prázdnin nepodaří vyjednat navýšení finančních prostředků, přistoupily by k radikálnějším akcím na začátku příštího semestru,“ vysvětlil rektor UP Jaroslav Miller.

Členové akademického senátu zároveň vyjádřili pobouření nad přerušením provozu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ten zajišťuje shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Jeho nefunkčnost by mohla přímo ohrozit transparentní hodnocení vědeckých a výzkumných výsledků a návazné rozdělování prostředků na rozvoj výzkumných organizací.

 

Usnesení Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

Akademický senát UP podporuje stanovisko České konference rektorů z 2. 6. 2016 týkající se vysokoškolské a výzkumné politiky české vlády. Varuje před pokračujícím podfinancováním vysokých škol a odmítá navrženou podobu střednědobého rozpočtového výhledu, který konzervuje finanční propad vysokého školství z minulých let.

AS UP se rovněž připojuje k podpoře projevů veřejného nesouhlasu s výchozím návrhem ministerstva financí a k podpoře zvýšení rozpočtu vysokých škol. AS UP rovněž žádá ministra financí o plnění vlastních volebních slibů ve věci navýšení prostředků pro české vysoké školství.

 

Akademický senát UP je pobouřen přerušením provozu Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) a žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a jejího předsedu Bělobrádka, aby neprodleně obnovili zákonný stav a IS VaVaI opět zprovoznili.

 

Informace o usnesení ČKR z 2. 6. 2016

 

Kontaktní osoby:

Jaroslav Miller | rektor
Univerzita Palackého v Olomouci
E: jaroslav.miller@upol.cz | T: 585 631 001

Jiří Langer | předseda Akademického senátu Univerzita Palackého v Olomouci E: jiri.langer@upol.cz | T: 585 635 322 Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew