Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
14.04.2016, 12:32, Stáří: 5 r.

Absolventi olomoucké medicíny se na jeden den vrátí ke svým kořenům

Autor: OK

Olomouc (14. dubna 2016) – Radicés neboli Kořeny – takový je název společného setkání, na které se už potřetí do Olomouce sjedou absolventi Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich alma mater je přivítá v sobotu 16. dubna v 10 hodin ve velké posluchárně.

Podtitul letošního setkání zní Ještě jsme tady. „Uvědomili jsme si, že jsme zhruba ve třetí čtvrtině své pracovní kariéry. Už jsme lecčím prošli a máme snad i co předávat dál, proto bychom rádi ještě nějaký čas ve své práci pokračovali,“ uvedl zástupce přednosty olomoucké onkologické kliniky a jeden z hlavních organizátorů Karel Ćwiertka.

Dopolední část programu, na kterou jsou zváni i současní studenti a pedagogové, zahájí úvodním slovem děkan Milan Kolář, který seznámí s aktuálním vývojem fakulty a připomene její dosavadní úspěchy, vize i priority. Následovat budou přednášky tří bývalých studentů. Lékařka Marie Skopalová nabídne poznatky z projektu České rozvojové agentury zaměřeného na preventivní vyšetření a včasnou diagnostiku onkologických onemocnění ve zdravotnických zařízeních v Gruzii. Mistrovství světa ve fotbale lékařských týmů přiblíží brankářská opora českých reprezentantů, chirurg Radovan Žižka. Onkolog Karel Ćwiertka bude mluvit o nemoci a léčebné péči z pohledu lékaře v roli pacienta.

Program doplní prohlídka rekonstruované budovy Teoretických ústavů a jejich moderní Dostavby v Hněvotínské ulici. Každý z účastníků, který vyplní kontaktní údaje, bude zároveň zařazen do slosování o fakultní plášť, tričko nebo víno. Věcné ceny si odnesou také výherci soutěže o nejstaršího účastníka a o nejdelší vzdálenost, kterou museli cestou na setkání urazit.

Sobotní odpoledne bude vyhrazeno absolventům, kteří svou alma mater opustili po promoci v roce 1986. K osobním setkáním, vzpomínkám a oslavě třicetiletého výročí od převzetí doktorského diplomu se přesunou do olomouckého hotelu Flora. Budou tam na ně čekat další pamětníci medicínských studií, nynější členové hudební skupiny Marshall Malinovski, která program završí koncertním vystoupením.

V průběhu setkání Radicés/Kořeny 2016 získají účastníci také informace o chystaném velkém absolventském setkání k 70. výročí obnovení Univerzity Palackého, které se bude konat v září tohoto roku. Práce s absolventy patří podle proděkanky Elišky Sovové k základním pilířům personální politiky lékařské fakulty. „Pravidelná setkání prohlubují spolupráci mezi fakultou a absolventy. Je potěšitelné vidět, jak se absolventi hlásí ke své alma mater, je úžasné pozorovat, jak uspěli nejen ve svém profesním životě. Ukazují svým příkladem cestu pro další budoucí lékaře,“ zdůraznila Eliška Sovová.

 

Kontaktní osoby:

Eliška Sovová | proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: eliska.sovova@fnol.cz | T: 588 442 481

Karel Ćwiertka | zástupce přednosty pro výuku a rozvoj radioterapie
Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palack0ho v Olomouci
E: karel.cwiertka@fnol.cz | T: 588 444 713Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew