Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Archiv zpráv

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus přilákal na konci ledna v Praze téměř deset tisíc návštěvníků. Svůj stánek na něm měla i Univerzita Palackého.
Díky studentské iniciativě vzniká na katedře divadelních a filmových studií nový přednáškový cyklus, jehož úkolem je spojit praxi s teorií, divadlo s filmem. Prostřednictvím projektu Reactor bude...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, příznivci aktivního pohybu a sportu! Rok se sešel s rokem a čas běží rychleji, než se zdá. Přestože nám paní Zima poslala sněhovou nadílku a nepřetržitě si s námi...
Díky studentské iniciativě vzniká na Katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého nový přednáškový cyklus, jehož úkolem je spojit praxi s teorií, divadlo s filmem....
Česká spořitelna a Univerzita Palackého mají od pátku 30. ledna dvě společné aktivity – nadační fond, který bude podporovat internacionalizaci a špičkový výzkum, a nově vznikající profesní centrum....
Hromadná doprava ve vznikajících kampusech a bezpečnost zahraničních studentů byla hlavní témata dnešního jednání vrcholného vedení města a univerzity.
Ojedinělý souběh vývoje právní vědy a společenské praxe představuje nová publikace věnovaná sbližování práva států Východního partnerství a Evropské unie, kterou připravil mezinárodní kolektiv autorů...
Evropská biotechnologická federace (EFB), jejíž česká pobočka sídlí v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, má nového prezidenta. Belgického molekulárního biologa rostlin...
Academia Film Olomouc (AFO) is celebrating its fiftieth anniversary in 2015. However, this festival of popular science films has long been a significant exhibition of audiovisual communication of...
Přední ekonomové, digitální nomádi hovořící o nových kariérních trendech i akademici se společně se 180 účastníky konference Vzdělání a uplatnitelnost věnují v Konviktu mnoha oblastem ze sféry...
Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) v současné době hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici „programátor, tvůrce webových stránek“ počínaje 1. březnem 2015.
Ústav patologické fyziologie v posledních letech ve vědecko-výzkumné činnosti skomíral. Plnil svou pedagogickou práci, ale kvůli absenci vědeckého výzkumu nebyl příliš vidět. Změnu měl zařídit nový...
People from Olomouc are well aware of the fact that Palacký University plays a significant role in the life of the Haná region’s capital, as shown by a recent survey conducted by the Department of...
Lékařská fakulta ve spolupráci s firmou KaVo připravila pro studenty Zubního lékařství a Dentistry nabídku cenově výhodného setu tří násadců, které jsou v ordinaci praktického zubního lékaře...
Klientům, kteří si nemohou dovolit advokáta, se i v nadcházejícím letním semestru otevře bezplatná Studentská právní poradna na olomoucké právnické fakultě. Studentům se tím znovu nabízí...
Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pozic.
Osobnost Jana Husa, od jehož upálení uběhne letos šest set let, představí nový kurz teologické fakulty, která jej akademické i širší veřejnosti nabídne v letním semestru. Studenti si mohou cyklus...
Rádi bychom informovali o vyhlášení aktuální výzvy 2015 v rámci Norských fondů a fondů EHP – Spolupráce škol a stipendia.
V další mezinárodní úspěch vyústila spolupráce odborníků z přírodovědecké fakulty s nadanými středoškoláky. Sedmnáctiletá gymnazistka z Moravské Třebové Renata Štaffová, která zhruba rok a půl bádala...
První měsíc roku 2015 se nám nezadržitelně chýlí ke konci, na dveře pomalu klepe letní semestr. A kromě toho je co nového? Stačí se začíst a budete vědět. Příjemné čtení.
Vyšly akademické Dějiny československého komiksu 20. století. Třísvazková, tisícistránková studie s 550 barevnými produkcemi je dosud nejrozsáhlejším fundovaným zmapováním historie domácího komiksu....
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:  Ekonom/ka ÚMTM LF UP v Olomouci Požadavky: VŠ/SŠ ekonomického zaměřeníorientace v účetní a...
Třísvazkový komplet akademických Dějin československého komiksu 20. století věnoval včera jeden z autorů Martin Foret rektorovi Jaroslavu Millerovi. Slavnostní křest díla, na němž spolupracovali...
Lékařská fakulta slavnostně zprovoznila porodnický simulátor, který je druhým v republice. Medici začnou model rodičky používat při výuce příští týden.
Dne 21. 5. 2015 se bude konat v prostorách hotelu Hesperia v Olomouci konference "Profesionalita v ošetřovatelství II", kterou pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci ve...
Ojedinělý souběh vývoje právní vědy a společenské praxe představuje nová publikace věnovaná sbližování práva států Východního partnerství a Evropské unie, kterou připravil mezinárodní kolektiv autorů...
Pedagogická fakulta se stala prvním českým vysokoškolským pracovištěm, které získalo certifikaci programu všeobecné primární prevence rizikového chování. Certifikací úspěšně prošlo Centrum prevence...
Originální a dosud nepublikovanou koncepci představuje nová obsáhlá monografie Integrální antropologie, na jejímž vzniku se podíleli renomovaní čeští a zahraniční odborníci pod vedením Martiny Ciché...
Palacký University is among the leaders in European environmental research, due to the activities of the Regional Centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM), which participates in key...
organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus.
Děkan filozofické fakulty vyhlásil soutěž O nejlepší pedagogický výkon v roce 2014. Navrhnout svého oblíbeného vyučujícího nebo vyučující mohou posluchači prezenční i kombinované formy studia do...
Akademičtí i kliničtí psychologové se sjedou do Olomouce k účasti na prestižním setkání PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Letošní...
Po vážné nemoci zemřel v úterý 21. ledna Jan Roubal, přední český teatrolog, teoretik divadla i amatérský divadelník, také dřívější člen katedry divadelních a filmových studií. Dožil se 67 let.
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého vyhodnotily Hospodářské noviny jako nejlepší mezi osmi českými lékařskými fakultami. Olomoucká právnická fakulta se v hodnocení poprvé prosadila na druhou...
Zkušenosti z oblasti popularizace vědy i fungování science center předávají zájemcům na přírodovědecké fakultě odborníci z Velké Británie. Zatímco dnes se zaměřili spíše na teorii, v pátek účastníky...
Ples Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se koná 7. března 2015 od 19 hodin v hotelu Clarion. Prodej lístků probíhá v kanceláři 6.022 v hlavní budově PřF na tř. 17....
Jazyková škola filozofické fakulty UPlift se stala Centrem Rakouského jazykového diplomu z německého jazyka. Je jedinou jazykovou školou v Olomouckém kraji, která Österreichisches Sprachdiplom...
Od nového roku se na univerzitě rozbíhá 31 nových projektů, které podporují rozvoj výuky. Jejich celkové náklady dosahují 6,5 milionu korun.
Organizace Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii (ČSMPF), která sdružuje mladé Čechy ve Francii, by ráda pozvala studenty přijíždějící tento semestr do Francie na informační večer – Jak...
ISCOMS is one of the biggest international congresses available to biomedical students. It provides students the opportunity to showcase their research, as well as to attend lectures, poster...
Zprostředkováváme nabídku studentům, doktorandům i vyučujícím na měsíční letní program v Číně – Summer Law Institute in China – Executive Education Training Program.
Rádi bychom Vás nformovali o vypsaném výběrovém řízení na pozici dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby v česko-německém kulturním středisku Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (Horní Falc,...
Vytvořit nabídku kurzů v cizím jazyce a přehledně ji zahraničním studentům prezentovat na webových stránkách – to je jeden z prvních cílů nového proděkana přírodovědecké fakulty pro...
Zkratka TDI nemusí nutně znamenat druh automobilového motoru. Ve stavebnictví tato písmena představují technický dozor investora. Co takový dozor obnáší, vysvětlil David Štrobl, který dozoruje...
Studentky Eva Mazalová, Jana Mišelnická a Kamila Ulrichová se staly vítězkami celouniverzitní soutěže Daruj krev s UP na podporu bezplatného dárcovství krve. Rektor Jaroslav Miller ocenil jejich...
Výtěžek 25 tisíc korun ze vstupného na půlení mediků předaly 20. ledna Barbora Gottfiedová a Adéla Horká obecně prospěšné společnosti Šance Olomouc. Ta za ně koupí monitor životních funkcí pro...
Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP zve na sérii přednášek a seminářů ve dnech 22.–23. ledna 2015.
Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oznamuje konání obhajob disertačních prací studentů doktorských studijních programů.
Přispět k pochopení kořenů a základních hodnot evropské kultury – taková je základní myšlenka nového předmětu Europe: User‘s guide v anglickém studijním programu lékařské fakulty pro muslimské...
V oázu klidu i v místo určené pro poznání a výuku se proměnil střed areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici. Útočiště v něm najde také řada živočichů, součástí parku je mimo jiné...
The organizers invite you to submit your abstracts and participate in the International Conference on Education & Technology in 2015.
Něco si přej, padá STAG. Není asi symboličtějšího výroku pro začínající předzápis předmětů na letní semestr. Zvlášť na sociálních sítích se mu lze jen těžko vyhnout. Ale s Vedením FTK informuje je to...
Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci si vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření porodnické části CENTESIMa - simulátor SimMom, které se uskuteční 26. ledna v 11. hodin na Teoretických ústavech -...
Pět a půl tisíce kilometrů čeká studenty fakulty tělesné kultury na jarní expedici do Norska, během níž chtějí bourat bariéry a zprostředkovat nevšední cestovatelské a sportovní zážitky lidem se...
Stovky zájemců o studium naplnily v sobotu sály, učebny, kabinety i laboratoře osmi fakult Univerzity Palackého. Rozmanitou nabídku Dne otevřených dveří přijela zaznamenat i televize Óčko s...
Třináct studentů doktorského studijního programu Výtvarná výchova prezentuje svá díla v expozici How long can It take? Kresby, malby, fotografie a instalace je možné zhlédnout v Městském klubu...
V mladé vědce se v tomto týdnu proměnili studenti Střední školy technické a zemědělské z Nového Jičína. Pod vedením odborníků z přírodovědecké fakulty prováděli rozbory půdy, sledovali...
Dospělí i děti mohou nahlédnout do Mateřské školy Univerzity Palackého během Dne otevřených dveří v sobotu 31. ledna od 8:30 do 12:00. Zájemci mohou navštívit školní prostory, seznámit se s vybavením...
Chemist Pavel Hobza has appeared on the list of the world’s most cited scientists, according to the Web of Science database. Besides working in the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry,...
Poradna projektu E-Bezpečí řešila loni více než 270 případů zneužití internetu k útokům na děti či dospělé uživatele. Meziroční nárůst činí více než 35 procent, přičemž k nejčastěji...
Peklo na zemi. Tak i Haiťané nazývají nezapadlejší končiny své země, kde již několik let pomáhají dvě české humanitární organizace – Fidcon a Arcidiecézní charita Olomouc. O životě v této části světa...
Lékařská fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o programu...
Univerzita Palackého přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří na všech osmi fakultách nabídne budoucím posluchačům v době od 9 do 14 hodin informace všeho...
Fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o programu na...
Cyrilometodějská teologická fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého. Podrobné informace o...
Pedagogická fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o...
Právnická fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o programu...
Filozofická fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o...
Přírodovědecká fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o...
Fakulta přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří se uskuteční na všech fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Podrobné informace o programu na...
Nový způsob evaluací mohou nyní využít studenti Univerzity Palackého, stačí jim stáhnout si aplikaci evUPOL pro chytré telefony a tablety. Čeká je maximálně 12 otázek. Zaberou pár minut.
Zvídavé děti, které si chtějí vyzkoušet jeden semestr studia na vysoké škole, se mohou prostřednictvím svých rodičů přihlásit na Dětskou univerzitu. Určena je dětem od osmi do 12 let, které chtějí...
Zápis předmětů na Přírodovědecké fakultě UP na letní semestr akademického roku 2014/2015 bude probíhat od 20. ledna 2015 do 23. února 2015.
Ruská univerzita družby národů (RUDN) vyhlašuje v roce 2015 přijímací řízení do magisterského programu ke studiu oboru Inovační technologie a nanotechnologie v medicíně, farmacii a biotechnologii,...
We would like to inform you that Sapienza University of Rome organises a Summer School, where students can study and discover many aspects of Italian literature, arts and cinema, whilst perfecting...
Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na postdoktorskou pozici v oboru Molekulární systematiky.
Zvídavé děti, které si chtějí vyzkoušet jeden semestr studia na vysoké škole, se mohou prostřednictvím svých rodičů přihlásit na Dětskou univerzitu UP. Registrace začala tento týden na...
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády.
Martina Cichá z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie s kolektivem odborníků pokřtí v pátek 23. ledna novou obsáhlou monografii Integrální antropologie.
With a certain unease, I have been following the gradual growth of a xenophobic mood in Czech society; which, unfortunately, is supported by regrettable and irresponsible statements by several Czech...
Také se na začátku nového roku ohlížíte za tím právě uběhlým a připomínáte si jeho hlavní události? Podívejte se, jak taková rekapitulace vypadá v Knihovně Univerzity Palackého za rok 2014.
Ani v týdnu, kdy se vedení fakulty kvůli zimním kurzům a dalším povinnostem nesešlo ke své pravidelné pondělní poradě, nepřijdete o várku nejžhavějších aktualit. Jsou v nich myšlenky na sobotu, na...
S problémy, které řeší hydrobiologové v praxi, se ode dneška seznamují účastníci dvoudenního kurzu na přírodovědecké fakultě. Vedle akademiků na něm vystoupí zástupci soukromých firem, veřejné...
Vystudujte za podpory naší organizace a získejte cenné zkušenosti pro začátek profesního života!
S jistým znepokojením pozoruji pozvolný nárůst xenofobních nálad v české společnosti, který je, bohužel, podporován politováníhodnými a nezodpovědnými výroky některých českých politiků. Tento jev...
The scientific community has gained a clearer understanding of the evolution of cyanobacteria of the Synechococcus group. It is one of the largest groups of cyanobacteria, widespread from the poles...
Univerzita Palackého v Olomouci přijme do pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici Vedoucí studentského poradenského centra.
Dva fejetony studentů Univerzity Palackého na téma Co mi Erasmus dal a vzal zabodovaly v soutěži Erasmus Label.
Akademický senát pedagogické fakulty podpořil stanovisko svých kolegů z Hradce Králové. Naléhavá žádost z konce loňského roku je určena vládě a jejím cílem je přehodnocení finanční situace ve...
Projekty POST-UP a POST-UP II, které se za dobu své téměř tříleté existence dostaly do povědomí nejen akademických pracovníků a studentů Univerzity Palackého v Olomouci, ale také široké veřejnosti,...
Pozvánka pro zaměstnance UP a jejich děti ve věku od 4 let na akci Klubu předškoláků při Mateřské škole Univerzity Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta UP vypisuje výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit v rámci programu ERASMUS na akademický rok 2015/2016.
Sochařka Kristýna Habermannová, absolventka výtvarné výchovy a germanistiky, v uplynulém roce dotvořila moderní betlém s názvem Klanění Tří králů. Monumentální sousoší vzniklo pro augustiniánský...
První exponáty se již zabydlují v Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky. Na střední Moravě ojedinělé centrum popularizace vědy a výzkumu se veřejnosti otevře za necelé dva měsíce.
V roce 2014 získala Knihovna Univerzity Palackého nejvyšší finanční prostředky na nákup literatury za celou svou historii.
Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín uzávěrky pro podávání příhlášek na stipendijní pobyty v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní dohody.
Rádi bychom Vás opět informovali o nabídce bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce.
Necelé dva měsíce zbývají do otevření prvního centra popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě Pevnosti poznání Univerzity Palackého. V muzeu se proto intenzivně potkávají jednotlivé profese, a...
Možnost prezentovat své znalosti a obhájit práce před odbornou veřejností dostávají i letos studenti právnické fakulty, kteří se zapojí do Monseho studentské vědecké soutěže. Přihlášky mohou zasílat...
Děkan Lékařské fakulty UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. vyhlásil Soutěž o cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost 2014, cenu děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2014...
Univerzita Palackého přivítá v sobotu 17. ledna 2015 zájemce o vysokoškolské studium. Den otevřených dveří na všech osmi fakultách nabídne budoucím posluchačům v době od 9 do 14 hodin informace všeho...
Pavel Neumeister z Ústavu pedagogiky a sociálních studií převzal na pedagogické fakultě proděkanskou agendu po Antonínu Staňkovi, který se stal primátorem. Fakultu chce dovést k úspěšným akreditacím.
Informace o všech dosavadních laureátkách a nominovaných vědkyních shrnuje publikace Cena Milady Paulové 2009-2014. Univerzita v ní má tři zástupkyně.
Pořádají Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci a Nadace Haimaom
Výstavbu aplikačního centra BALUO v areálu fakulty tělesné kultury nelze již několik měsíců přehlédnout. Jaký je aktuální stav stavby a kolik již objekty testovací sportovní haly a bazénu „spolykaly“...
Zcela výjimečné zaměření doktorského studia se chystá nabídnout cyrilometodějská teologická fakulta, která na sklonku loňského roku získala akreditaci pro obor Sociální a spirituální determinanty...
Sazby zahraničního stravného pro rok 2015 stanovuje Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. 11. 2014.
Dětské knížky, hračky, výtvarné potřeby, pleny, oblečení, sladkosti či výživy věnovali dárci do vánoční sbírky, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Výtěžek předal v prosinci děkan Ivo Frébort...
Vítejte u prvního vydání pravidelné rubriky Vedení FTK informuje v novém roce. Na úvod se sluší popřát vám do těch následujících dvanácti měsíců vše dobré, pevné zdraví a školní a pracovní úspěchy. A...
Ještě před pěti lety byla Danuše Petrášová z Horní Moštěnice na Přerovsku klasickou učitelkou na běžné základní škole. Pak se ale mezi prvňáčky objevil neslyšící Ondra. Chlapec s kochleárním...
Interships offer students a unique opportunity to put theory in practice in their chosen career.
Courses will take place over the duration of 2 weeks from 6th to 17th July 2015 in Bayreuth and will be held in English by international guest professors.
“Cologne Graduate School of Ageing Research” is looking for new candidates for the graduate program which offers a maximum of 15 fellowships to highly motivated and talented students.
Ještě před pěti lety byla Danuše Petrášová z Horní Moštěnice na Přerovsku klasickou učitelkou na běžné základní škole. Pak se ale mezi prvňáčky objevil neslyšící Ondra. Chlapec s kochleárním...
Poprvé se ve své funkci rektor Jaroslav Miller sešel k novoročnímu přípitku s pracovníky rektorátu a dalších centrálních jednotek. Aby rok 2015 byl minimálně stejně tak dobrý jako rok 2014 popřál...
Vědecká komunita už má jasnější představy o vývoji sinic rodu Synechococcus. Jedná se o jednu z největších skupin sinic, které najdeme v obrovském množství od pólů až po rovník, v moři i na souši....
Akademický senát pedagogické fakulty povede do konce funkčního období Jan Michalík z Ústavu speciálně pedagogických studií. Sedmnácti hlasy přijal rozhodnutí akademický senát fakulty poté, co z...
Mezi hlavní události letošního roku budou patřit padesátiny. Oslaví je v dubnu Academia Film Olomouc. Univerzitu ale čekají i opravy a rekonstrukce a lékařská fakulta bude volit děkana.
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 31. 03. 2015, Vladimír Kubák