These pages are deprecated. Please try https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
ProjektyProjekty
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Medical Branch Library

PROJEKT MEDINFO 2013-2014

Webová stránka projektu: http://medinfo.ics.muni.cz

Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory

Projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO), registrační číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0225 je  řešen v rámci OP VaVpI, výzva 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.

Cílem projektu je: zajistit nákup a zpřístupnění vybraných elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkum v oblasti medicíny a zdravotnictví pro konsorcium předních medicínských institucí v ČR (s výjimkou Prahy).

Na projektu spolupracuje sedm dalších institucí: UP v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Pardubice, UJEP v Ústí nad Labem, UTB ve Zlíně, ZČU Plzeň.

Dostupnost zdrojů je v rozmezí IP adres počítačové sítě UP v Olomouci. Využijte vzdálený přístup pomocí VPN.

Přehled zdrojů pro jednotlivé instituce (pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------

INNOMED – „Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazech pro zlepšení kvality lékařské péče“.

Garant: University of Patras (Řecko), doba řešení: 2005-2007

O projektu

Výstupy 2006

Výstupy 2007

Propagace projektu v zahraničí

---------------------------------------------------------------------------------------

 Evropský sociální fond

Evropská Unie 

„Zavádění principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách“

Garant: Lékařská fakulta UP v Olomouci, doba řešení: 2006-2008

O projektu – http://ebm.upol.cz

Výstupy 2007 –  VÝSTUP 1, VÝSTUP 2

---------------------------------------------------------------------------------------

 

PubMed Linkout

Last update: 29. 04. 2013, Tomas Kopecny