These pages are deprecated. Please try https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Kniha mého srdce na UPKniha mého srdce na UP
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Faculty of Law Library

Kniha mého srdce na UP - rozhovory

Filozofická fakulta (podzim 2009)

Flash is required!
Doc. PhDr. Jiří CHALUPA (kat. romanistiky FF)
 
Flash is required!
Mgr. Vladimír POLÁCH (kat. bohemistiky FF)
 
Flash is required!
Mgr. Jitka MAŠÁTOVÁ (kat. historie FF)
 
Flash is required!
Doc. PhDr. Václav ŘEŘICHA, CSc. (kat. anglist. a amerikanistiky FF)
 
Flash is required!
PhDr. Karel PODOLSKÝ (kat. historie FF)

Právnická fakulta (jaro 2009)

Flash is required!
Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. (katedra teorie práva a právních dějin PF)
 
Flash is required!
JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M. (katedra občanského práva PF)
 
Flash is required!
Doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, Ph.D. (katedra politologie a společenských věd PF)
 
Flash is required!
JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. (katedra občanského práva PF)
 
Flash is required!
JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. (katedra ústavního práva PF)
Last update: 04. 10. 2012, Vladimír Kubák