Palacký University

Contacts

INFORMATION IN ENGLISH | INFORMATION IN CZECH

Contact address: 
Computer Center UP
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
E-mail: cvt@upol.cz
Phone no.: +420 58 563 1707
Location: N 49°35'44.539", E 017°15'36.431"

Facebook Twitter

You can find all the recent information regarding the UP computer network, and services available on UP portal (http://portal.upol.cz) and on our twitter feed @itupol .


ÚTVAR ŘEDITELE / Director’s department

klapka Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Ředitel/Director 

 

 

 

RNDr. David Skoupil

1703

david.skoupil@upol.cz

389

 

Sekretariát

Ing. Jana Filipová

1707

j.filipova@upol.cz 

390

Bc. Michaela Sehrigová

1707

michaela.sehrigova@upol.cz 

390

ODDĚLENÍ UŽIVATELSKÉ PODPORY / HELPDESK

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Mgr. Tomáš Babůrek

1839

tomas.baburek@upol.cz

359

Lenka Čeplová

1842

lenka.ceplova@upol.cz

381

Mgr. Pavel Holeček, Ph. D.

4028

pavel.holecek@upol.cz

Jakub Menšík

1825

jakub.mensik@upol.cz

167

Mgr. Bohdana Řeháková

1881

bohdana.rehakova@upol.cz

378

ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ / information systems department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

RNDr. Hana Matochová

1821

hana.matochova@upol.cz

374

Ing. Dana Alková

1835

dana.alkova@upol.cz

376

Ing. Ivo Čepěl

1814

ivo.cepel@upol.cz

375

Bc. Petr Čírtek

1816

petr.cirtek@upol.cz

363

Viktor Kočí

1866

viktor.koci@upol.cz

359

Mgr. Jana Koudelková

1818

jana.koudelkova@upol.cz

375

Ing. Jana Kvasničková

1820

jana.kvasnickova@upol.cz

376

Ing. Petr Machala

1815

petr.machala@upol.cz

365

RNDr. Eva Marklová

1129

eva.marklova@upol.cz

378

Mgr. Kateřina Rašková

1890

katerina.raskova@upol.cz

374

RNDr. Jan Rogl

1824

jan.rogl@upol.cz

376

ODDĚLENÍ VÝVOJE APLIKACÍ / Application development department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Mgr. Jiří Tesařík, Ph. D.

1865

jiri.tesarik@upol.cz

360A

Mgr. Radek Janoštík

1847 

radek.janostik@upol.cz

360

Ing. Zbigniew Kubisz

1143

zbigniew.kubisz@upol.cz

360

RNDr. Tomáš Matocha

 

tomas.matocha@upol.cz

360

Jan Mikulka

1837

jan.mikulka@upol.cz

360

Dalibor Schotli

1147

dalibor.schotli@upol.cz

360

Bc. František Veselý

1849

frantisek.vesely@upol.cz

360

Ing. Radek Zaťko

1846

radek.zatko@upol.cz

359

ODDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ / Computer network department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Mgr. Petr Volák

1830

petr.volak@upol.cz

381

Mgr. Zuzana Čírtková

1838

zuzana.cirtkova@upol.cz

379

RNDr. Aleš Říkovský

1826

ales.rikovsky@upol.cz

380

Jan Skopal

1827

jan.skopal@upol.cz

379

Ing. Radomír Tománek

1813

radomir.tomanek@upol.cz

380

ODDĚLENÍ TECHNICKÉHO SERVISU A ROZVOJE
Technical services and research department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Ing. Libor Mareček

1828

libor.marecek@upol.cz

356

RNDr. Libor Dvořáček

1823

libor.dvoracek@upol.cz

356

Filip Hoferek

1888

filip.hoferek@upol.cz

357

Jiří Hrdlička

1831

jiri.hrdlicka@upol.cz

357

ODDĚLENÍ PROVOZU / Operation department

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

Ing. Rostislav Nepožitek

1822

rostislav.nepozitek@upol.cz

377

Mgr. Jana Jonášová

1832

jana.jonasova@upol.cz

367

Mgr. Věra Štěpková

1829

vera.stepkova@upol.cz

367a

Alena Vymětalová

1840

alena.vymetalova@upol.cz

387

Koordinační CENTRUM SAP VVŠ / SAP COORDINATION UP CENTRE

klapka
Extension no.

e-mail

č. dveří
Door no.

RNDr. František Zedník

1991

frantisek.zednik@upol.cz

363

Ing. Aleš Kocourek

1843

ales.kocourek@upol.cz

363

správa lokálních počítačových sítí
local computer network administrators

klapka
Extension no.

e-mail

fakulta
Faculty

Jakub Menšík

1825

jakub.mensik@upol.cz

RUP

Ing. Pavel Brázda

6040

pavel.brazda@upol.cz

FTK

Martin Fasner

2810

martin.fasner@upol.cz

FZV

Medard Kuřimský

3049

medard.kurimsky@upol.cz

FF

Ing. Adéla Mayerová

4055

adela.mayerova@upol.cz

PrF

Aleš Pop

2957

ales.pop@upol.cz

LF

Mgr. Eva Slavíčková

7300

eva.slavickova@upol.cz

CMTF

Mgr. Petr Šuta

7553

petr.suta@upol.cz

PF

Ing. Ivana Weberová

1793

ivana.weberova@upol.cz

PdF

ECTS Diploma SupplementSummer School of Slavonic LanguagesOnline preparatory courses for Medicine or DentistryInternational Student GuideStudy programmes in foreign languagesAlumni Reunion 2016
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Last update: 24. 11. 2015, Bohdana Řeháková