Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
15.12.2011, 14:24, Stáří: 13 r.

Promoce absolventů Lékařské fakulty UP v prostorách národní kulturní památky Kláštěrní Hradisko

Autor: Pavel Kurfürst

Klášterní Hradisko (www.vnol.cz)

Sál Klášterního Hradiska (www.vnol.cz)

Neobvyklou premiéru zažije v pátek 16. prosince olomoucký barokní skvost Klášterní Hradisko. Dvacítka absolventů oboru Všeobecné lékařství včetně zahraničních studentů anglického programu General Medicine na LF UP zde složí slib a budou promováni doktory medicíny. Jak vysvětlila vedoucí studijního oddělení fakulty Ing. Alina Antošová, nápad uspořádat promoci ve slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc vzešel od akademických funkcionářů LF UP. Jsme rádi, že vedení VN na naši žádost velmi vstřícně odpovědělo a umožnilo nám vyzkoušet si promoci v tomto nádherném sále. Pokud vše dobře dopadne, v lednu proběhnou další jednání mezi VN a LF UP o případném konání všech hlavních promocí našich studentů v závěru akademického roku na stejném místě.

Jak doplnil děkan LF UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., jde o další projev velmi dobré spolupráce s olomouckou vojenskou nemocnicí. Uzavřeli jsme smlouvu, díky níž naši studenti absolvují praktickou výuku interní medicíny a chirurgie v tomto zařízení. Během letošního léta zde navíc působili zahraniční studenti v rámci výměnných pobytů organizovaných olomouckou pobočkou mezinárodní studentské organizace IFMSA. Důkazem našich dobrých vztahů je i dlouholeté členství ředitele VN plk. MUDr. Lubomíra Dobeše ve vědecké radě fakulty.

Promoce absolventů LF UP probíhaly po dlouhá desetiletí v historické aule Filozofické fakulty UP a v posledních letech v moderním sále olomoucké právnické fakulty.

Založení Hradiska, nejstaršího kláštera na Moravě, se datuje do 11. století. Úplná obnova budov zničených během vpádu švédských vojsk byla dokončena v roce 1738. Po zrušení kláštera v 18. století byl velkolepý barokní areál předán armádě a v roce 1802 se stal nejstarší vojenskou nemocnicí u nás. V roce 1995 vyhlásila vláda České republiky Klášterní Hradisko národní kulturní památkou. Dnes je komplex budov sídlem Vojenské nemocnice Olomouc s téměř 300 lůžky.

Pavel Kurfürst, LF UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew