Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
16.02.2012, 12:31, Stáří: 12 r.

Kurz obtížné intubace a využití aScopu ve výuce Anatomie nabízí unikátní příležitost pro studenty medicíny i lékaře

Autor: -ap-, -rf-, -red-

V prostorách Ústavu normální anatomie LF UP byl na konci loňského roku poprvé testován flexibilní intubační přístroj AmbuaScope, využívaný zejména v případě obtížného zajištění dýchacích cest – intubace.

Endotracheální intubace je nejčastější způsob zajištění dýchacích cest. Jde o zavedení speciální elastické rourky do průdušnice, kterou je umožněn přívod dýchacích plynů. Právě pro tento postup je vhodné využití jednorázového flexibilního intubačního přístroje AmbuaScope s velmi odolnou kamerovou technologií, který splňuje všechny potřeby intubace i při zhoršené průchodnosti. V rámci projektu byla zakoupena jeho plně funkční sada pro Oddělení urgentního příjmu, ale i speciálně upravená verze pro nácvik a opakované využití jak na poli edukačním, tak i výzkumném.

Cílem kurzu bylo také využití přístroje v preklinickém oboru Systematické a topografické anatomie k vizuální demonstraci obtížně přístupných prostor, jako např. prohlídka srdečních oddílů, prostory očnice, transthorakální, abdominální přístupy a přístupy do dýchacích cest. Využití aScopu ve výuce umožní studentům unikátní přístup do hlubokých struktur a získání manuální zručnosti pro klinickou praxi.

Dalším z cílů bylo ověřit i jiné možnosti přístupových cest a využití přístroje při mapování a popisování soudně patologických stavů, např. průstřely lebeční kosti, vnitřní zranění v oblasti hlavy a krku, které by následně mohly být využity v urgentní medicíně.

„Obtížná tracheální intubace nastává v případě, že pacienta nelze zaintubovat například z důvodu nepřehlednosti horních dýchacích cest při krvácení v oblasti obličeje, nosohltanu, přičemž intubace trvá déle než deset minut, nebo pokud proběhly již tři pokusy o zavedení tracheální rourky. Další ze stavů, u kterých je nutné uvažovat o možnosti obtížné inkubace, jsou například anatomické abnormality v oblasti obličeje a krku, fyziognomie člověka, pacientů zraněných při nehodách označení MVA (motor vehicle accident), zánětlivá onemocnění v oblasti dutiny ústní nosohltanu, hrtanu, poranění obličeje, poranění krční páteře, velká struma, obezita, tumory zjizvení či kontraktury v oblasti hlavy a krku apod. Použitím flexibilního intubačního přístroje ve spojení s kamerovým systémem je umožněno zajištění dýchacích cest i za těchto stavů,“ objasnila využití AmbuaScope MUDr. Alžběta Poprachová z Ústavu normální anatomie LF.
První kurz probíhal pod záštitou prim. MUDr. Petra Hubáčka a proděkanky LF doc. Ivany Oborné Ph.D., v rámci projektu Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči. Ve spolupráci odborných asistentů Ústavu normální anatomie, Ústavu soudního lékařství a medicínského práva a Oddělení urgentního příjmu FN a LF UP se testování zúčastnili i lékaři z I. chirurgické kliniky, Otorinolaryngologické kliniky a Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP.

V rámci projektu budou dále kurzy obtížné intubace probíhat pod záštitou Oddělení urgentního příjmu FN a LF UP v Olomouci, a to jak pro pregraduální a postgraduální studenty, tak pro lékaře.

-ap-, -rf-, -red-, foto archiv LF UP

Foto: Obtížná tracheální intubace nastává v případě, že pacienta nelze zaintubovat například z důvodu nepřehlednosti horních dýchacích cest při krvácení v oblasti obličeje, poranění krční páteře, v případě zánětu dutiny ústní a dalších urgentních stavů a onemocněníAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew