Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
03.02.2012, 08:36, Stáří: 12 r.

Kardiologii v Olomouci čekají velké změny k lepšímu

Autor: Miloš Táborský

Vznik Národního telemedicínského centra v Olomouci, nové metody výuky pro studenty lékařských oborů nebo revoluční učebnici kardiologie. To vše do tří let přinesou tři projekty, které právě startují ve Fakultní nemocnici Olomouc a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Tyto projekty spojuje využití moderních technologií a perspektivně se rozvíjející obor – takzvaný eHealth, neboli telemedicína, což je souhrnné označení pro zdravotnické aktivity provozované na dálku např. prostřednictvím internetu, mobilních telefonů či satelitního zařízení.

„Tyto projekty jsou pro výuku medicíny a zejména kardiologie v Olomouci klíčové. Umožní nám přístup k nejnovějším poznatkům, navázání spolupráce se špičkovými světovými institucemi a odborníky či praktické ověření nejnovějších trendů v oblasti eHealth. To vše se následně projeví ve výuce i v následné praxi.“, říká přednosta I. interní kliniky docent Miloš Táborský, který je duchovním otcem a zároveň odborným garantem těchto projektů.

Cílem prvního projektu je vytvoření Národního telemedicínského centra v Olomouci. To by mělo zajistit výměnu informací, dovedností, zahraničního know-how, znalostí, zkušeností, postupů a inovací problematiky lékařsky i ekonomicky potenciálního odvětví – eHealth, a to ze zahraničí i mezi odborníky v ČR. Studenti a akademičtí pracovníci se díky centru dostanou na studijní pobyty, odborné praxe a stáže u zahraničních odborných institucí a firem zabývajících se problematikou eHealth. Mezi taková pracoviště patří například nemocnice, technologické a vývojové firmy nebo výzkumná centra.

Druhý projekt pak zajistí, aby nabyté informace a zkušenosti ovlivnily jak pregraduální, tak postgraduální studium lékařů, zdravotních sester, techniků, ale také vědeckých pracovníků či akademických pracovníků u nás. Do inovace výuky a výukových materiálů, ale také pilotní výuky inovovaných předmětů se zapojí i významní zahraniční experti, kteří budou krátkodobě pracovat na odborných pracovištích olomoucké fakultní nemocnice a lékařské fakulty.

Malou revoluci ve výuce nejen budoucích lékařů – kardiologů bude znamenat výstup třetího z projektů. Jeho cílem je vytvoření moderního výukového prostředku - interaktivní učebnice kardiologie, která bude mimo jiné obsahovat videosekvence, animace nebo reálné fotografie z operací. V současné době není u nás ani v zahraničí známa podobná ucelená komplexní interaktivní učebnice kardiologie.

Všechny tři projekty jsou plně financovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty běží současně a navzájem se doplňují. Do projektů je zapojena také řada partnerů, mezi něž patří například Masarykova univerzita, Institut klinické a experimentální medicíny, biomedicínská technologická firma MDT a několik klinických praxí. Nad metodologickou stránkou projektu dbá Společnost pro právní a ekonomické vzděláváni.

Kontakty:
Ing. Eva Součková (koordinátorka)
+420 777 307 054, eva.souckova@fnol.cz
doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (odborný garant)
+420 602 732 805, milos.taborsky@fnol.cz



Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew