Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého
06.05.2011, 09:00, Stáří: 13 r.

Dva světoví vědci obdrželi titul doctor honoris causa

Autor: Milada Hronová

Univerzita Palackého udělila 4. května čestné doktoráty dvěma významným osobnostem. Za účasti zástupců českých vysokých škol získali v prostorách Arcibiskupského paláce čestný akademický titul doctor honoris causa prof. Kypros Nicolaides (Velká Británie), zakladatel nového lékařského oboru Fetální medicína a význačná osobnost v oboru Farmaceutická chemie doc. Lumír Hanuš (Izrael).      

Zakladatel oboru Fetální medicína, Kypros Nicolaides, poprvé navštívil Českou republiku v roce 1992. Na Lékařské fakultě UP tehdy vedl  první ultrazvukový kurz prenatální diagnostiky. S Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP spolupracuje dlouhodobě. Jak uvedl prof. Zdeněk Kolář, děkan Lékařské fakulty UP, prof. Nicolaides vyvinul novou metodu založenou na kombinaci ultrazvukových nálezů a biochemických parametrů mateřského séra v 11. a 13. týdnu gravidity a popsal dnes celosvětově používanou sonografickou metodu pro prenatální diagnózu spiny bifidy. „Prof. Nicolaides se dále zabývá screeningem a prevencí předčasného porodu, pre-eklampsií a růstovou retardací plodu a fetální terapií,“ uvedl děkan LF UP. Doc. Lumír Hanuš věnuje hlavní pozornost od počátku profesní kariéry nejen identifikaci návykových přírodních látek, ale i výzkumu působení regulačních mechanismů na člověka. Napsal nejméně sto původních vědeckých prací a přehledových článků, jež byly publikovány v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech. Doc. Lumír Hanuš je autorem několika prioritních objevů, které významně přispěly k rozvoji poznatků o působení cannabinoidů na molekulární úrovni. Svými objevnými pracemi otevřel cestu pro terapii drogových závislostí.

„Výsledky výzkumu prof. Nicolaidese přispěly k velmi podstatnému zdokonalení zdravotní péče o matku a nenarozené dítě. Na tuto problematiku se můžeme dívat nejen z pohledu medicínského, ale i z pohledu etiky a morálky. Hluboké odborné znalosti totiž člověka často přivádějí k pochybnostem. Jsem přesvědčen, že všechny tyto aspekty zcela jistě ovlivňovaly a ovlivňují vlastní práci prof. Nikolaidese a i když jej asi často trápily a sužovaly, dokázal se s nimi vyrovnat. A nejen to. Dokázal sám najít cestu a pomáhal najít cestu i jiným ,“ řekl před udělením čestného doktorátu prof. Miroslav Mašláň, rektor UP. „Také doc. Lumír Hanuš, jemuž Univerzita Palackého uděluje titul doctor honoris causa, se zabývá tak trochu kontroverzním tématem. Ve své vědecké práci se věnoval identifikaci návykových přírodních látek, jež byly a jsou zneužívány a staly se objektem řady nekalých praktik. Na druhé straně jsou tyto látky využitelné k léčení pacientů a pomáhají lidem. Opět se  tak dostáváme na pole etiky, morálky a můžeme říci, že někdy až do sporu se zákonem. Všechny paragrafy, zákony, předpisy a pravidla však často zapomínají na obyčejnou lidskost. Jsem nesmírně rád, že Univerzita Palackého ocení udělením titulu doctor honoris causa  práci právě těchto dvou vědců,“ dodal rektor UP.

Titul doctor honoris causa  je nejvyšší ocenění, které UP může udělit.  Oceňují se jím  významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod. Doc. Lumír Hanuš i prof. Kypros Nicolaides jej získali na  návrh Vědecké rady LF UP se souhlasem Vědecké rady UP.

M. Hronová, foto R. PohlídalováAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 04. 04. 2011, Daniel Agnew