Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Úřední deska

Oznámení

V souladu s § 58 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje Univerzita...

Nové předpisy UP

  • B3-16/5-RR - Zvláštní sociální stipendia na UP v akademickém roce 2016/2017
  • B3-16/6-RR - Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci v období říjen - prosinec 2016
  • B3-16/1-PK - Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2016
  • B3-16/6-SR - Zadávání veřejných zakázek na UP

 

 

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení pro Děkanát LF UP na obsazení pracovních pozic s pracovním úvazkem 1,00/40 hod. týdně: Referent/ referentka pro...
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení pro Děkanát LF UP na obsazení pracovních pozic s pracovním úvazkem 1,00/40 hod. týdně: Referent/referentka pro specializační...
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení pro Děkanát LF UP na obsazení pracovní pozice s pracovním úvazkem 1,00/40 hod. týdně: Referent/ referentka pro vědu a...
Nabídka pracovního místa na obsazení pozice: asistentka přednosty III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, humanitní nebo ekonomický směr...
Děkan Filozofické fakulty UP vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst vysokoškolských pedagogů a vedoucích kateder
Stránka aktualizována: 27. 09. 2016, Eva Stehlíková